Pressmeddelande -

Politiker måste förstå vad religionsfrihet innebär

Knappt en vecka går utan att religionsfrihetsfrågor kommer upp i media. Politiker förväntas ta ställning i frågor som är känsliga och komplexa.

För att hjälpa politikerna har Svenska missionsrådet gjort en lathund om religions- och övertygelsefrihet, med grund i internationella konventioner och svensk lag. I den förklaras vad religions- och övertygelsefrihet innebär och inte innebär, och hur man bedömer om en begränsning är legitim.

- Om Sveriges inrikes- och utrikespolitik ska utformas på ett ansvarsfullt sätt är det avgörande att politikerna är medvetna om religionsfrihetens innebörd och värde och är beredda att prioritera den, säger Eva Christina Nilsson, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

Lathunden om religions- och övertygelsefrihet har i dag skickats till samtliga statsråd och riksdagsledamöter.

Kontakt:

Katherine Cash, påverkan & opinionsbildning religionsfrihet
katherine.cash@missioncouncil.se
08-453 68 95

Viktoria Isaksson, kommunikatör - press & webb
viktoria.isaksson@missioncouncil.se
08-453 68 91, 070-453 63 69

Ämnen

  • Religion, tro

Svenska missionsrådet prioriterar påverkansarbete för att främja religions och övertygelsefrihet internationellt i alla dess dimensioner för alla människor.

Svenska missionsrådet är en mötesplats för samtal om kyrkors och kristna organisationers internationella ansvar. I SMR möts 36 kyrkor, missionsorganisationer och biståndsorganisationer som arbetar för en rättvis värld.

Svenska missionsrådet, 172 99 Sundbyberg, 08-453 68 80, info@missioncouncil.se, www.missioncouncil.se.

Relaterat innehåll