Pressmeddelande -

Religiösa röster för klimatet på Stockholm +50

Tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP- Faith for Earth arrangerar Svenska missionsrådet ett seminarium med sina medlemsorganisationer PMU och Läkarmissionen under rubriken ”Faith in Earth – a deep conversation on religious perspectives on the way forward for a healthy planet”.

2-3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Konferensen är tänkt att bidra till en ökad takt i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

Ändå är det inte många organisationer från civilsamhället som fått tillträde till huvudarenan.

- Men vårt seminarium på torsdag kväll är ett av undantagen som vi hoppas kan inspirera till modiga beslut för vår gemensamma framtid, säger Petter Jakobsson, teologisk rådgivare på Svenska missionsrådet och en av panelisterna.

Genom exempel från partnerorganisationer och panelsamtal kommer religiösa aktörers unika roll i arbetet för en hållbar framtid och vikten av religiös läskunnighet för alla att belysas. 80 % av världens befolkning identifierar sig som troende. Därför har religiösa aktörer stor potential att bidra till förändring i världen.

- De spelar en avgörande roll för att formulera de etiska berättelser som människor behöver för att våga och kunna ändra sin livsstil. Religiös läskunnighet är en avgörande färdighet för alla som vill skapa förändring, förklarar Petter Jakobsson.

Han kommer även att presentera ett uttalande om vad religion och religiösa aktörer betyder för de gemensamma utmaningar vi står inför när det gäller klimat och miljö.

- Uttalandet är både skarpt, sakligt och hoppfullt och har hittills skrivits under av 130 trosbaserade organisationer från alla de stora världsreligionerna. Det kommer att bli en del av det budskap som världens ledare måste förhålla sig till, berättar Petter Jakobsson.

Seminariet sänds även live på Youtubepå torsdag den 2 juni kl 17.45 – 19.00.

Läs mer om vad våra medlemsorganisationer gör under Stockholm +50

PMU: https://pmu.se/stockholm50/

Läkarmissionen: https://www.lakarmissionen.se/vart-arbete/arskalendarium/communities-for-stockholm-50/

De trosbaserade organisationernas uttalande: https://www.stockholm50.global/news-and-stories/ahead-stockholm50-faith-based-organizations-call-stronger-environmental

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • religiös läskunnighet
  • mänskliga rättigheter
  • pressrum
  • kyrkor och mission
  • civila samhället

TRO PÅ EN BÄTTRE VÄRLD

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar vi för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom. 

www.smc.global, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Relaterat innehåll