Pressmeddelande -

Andra omgången Handslagspengar från år 2 fördelade

Beslut gällande Handslagsansökningar inkomna under den förlängda ansökningsperioden mellan 1 september och 1 oktober är nu tagna. Tolv föreningar får i den här omgången dela på 169 000 kronor. Nästa ansökningsstopp är den 31 januari 2005. Följande föreningar är beviljade Handslagspengar (ansökningar inne mellan 1 september och 1 oktober) Emmaboda-Verda OK Eskilstunafors OL Föllinge IK IK Hakarpspojkarna Jönköpings OK Ljusdals OK OK Alehof OK Tisaren OK Tranan OK Tyr Pan-Kristianstad SISU-Forshaga SK Officiellt beslutsbesked skickas till klubbens officiella postadress under vecka 45. De föreningar som fått avslag på sin ansökan har fått besked både via post och e-post. För reviderade ansökningar som inkommit fram till 1 november kommer beslutsmöte att hållas under vecka 45 och besked om eventuella beviljade medel kommer under slutet av vecka 45 eller början av vecka 46. Redovisning av år 1 För de föreningar som fick handslagsmedel under år 1 är det minst sagt hög tid att skicka in rapportformuläret till SOFT. Senast den 15 oktober skulle rapporten vara poststämplad. Det är viktigt att alla föreningar skickar in, även om projektet ej är slutfört, för att SOFT skall kunna rapportera vidare till RF. Har ni inget formulär - maila henrik.erickson@tele2.se för att få ett nytt. Resterande delen av år 2 Nästa, och sista, ansökningsstoppet för Handslaget år 2 är den 31 januari 2005. Svenska Orienteringsförbundet uppmanar alla föreningar som har något projekt inom de fem prioriterade områdena på gång att skicka in ansökan. De fem områdena som det går att söka för projekt inom är: 1. Öpnna dörrar för fler (ge fler möjlighet att idrotta) 2. Samverkan med skolan (föreningslivet och skolan samarbetar för mer idrott och rörelse) 3. Öka flickors idrottande (underlätta för tjejer att testa och bli kvar i idrottsrörelsen) 4. Hålla avgifterna nere (satsningar för att alla skall ha råd och möjlighet att delta) 5. Förebygga droganvändning (idrotten skall vara en drogfri miljö) Mer information och tips om Handslaget finns både här på orientering.se på sidorna om Handslaget och hos Riksidrottsförbundet. Läs det här innan ni skickar in ansökan... Handslaget är en fantastisk möjlighet till många satsningar inom svensk idrott, så även inom orienteringen. Beslutsgruppen för handslagsansökningar på SOFT, Jan-Eric Goth (förbundschef), Signar Eriksson (idrottschef) och Henrik Erickson (handläggare för Handslaget) får ta del av vitt skilda ansökningar som spänner över stora områden och som kräver olika mycket medel att genomföra. Nedan finns en del tips och råd som kan vara värda att ta med då ni skickar in er ansökan. - Både SOFT och RF ser en fara i att idrotten tar över för mycket kostnader som kommunerna egentligen har skyldighet att betala. Det kan i framtiden innebära problem med till exempel minskning av olika bidrag. SOFT är är därför restriktiva med medel som går till rena materialinköp och andra liknande kostnader vid samverkan med skolan. Fokusera i er ansökan på den insats klubben gör och de kostnader klubben har för satsningen. - SOFT kan inte ge stora bidrag för kartritning. Att producera en ny karta är förenat med alldeles för stora kostnader för att det skall kunna finansieras i ett handslagsprojekt. Skulle bidrag till kartproduktion på 100 000-tals kronor beviljas skulle orienteringens pengar gå ut väldigt smalt i orienteringssverige och det är inte vår önskan. Viss hjälp kan ges till skolgårdskartor och närkartor, men då skall dessa ingå i ett projekt med fler aktiviteter än enbart framställandet av kartan. - Att vara realist kan tyckas vara en självklarhet. Alla är dock inte realister. Försök hålla ansökningen inom rimlighetens gräns. De allra flesta ansökningarna som beviljas ligger någonstans mellan 1 000 och 30 000 kronor. Har ni ett kanonprojekt på gång skall ni givetvis inte vara rädda för att söka mer pengar men ovanstående kan ändå ses som ett riktvärde. - Att starta upp orientering på platser där sporten idag inte finns är verkligen att öppna dörrarna för fler. SOFT kan dock i dagsläget inte ge handslagsmedel till föreningar som inte är anslutna till förbundet. Ett tips här kan vara att ansöka genom den orienteringsklubben som ligger närmast den "vita fläcken". Frågor om handslaget besvaras av Henrik Erickson.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Annichen Kringstad

Presskontakt Kommunikationschef 070-6551557

Sören Emmervall

Presskontakt Media och Marknadsföring 070-5480108