Gå direkt till innehåll
Ridsportens föreningar erbjuds ekonomi- och juridikrådgivning

Pressmeddelande -

Ridsportens föreningar erbjuds ekonomi- och juridikrådgivning

Svenska Ridsportförbundet, LRF Konsult och LRF Samköp har inom ramen för LRF Häst tecknat avtal om att erbjuda ett rådgivningspaket till de cirka 900 föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Erbjudandet gäller också för enskilda medlemmar i Svenska Ridsportförbundet som driver näringsverksamhet.

Företagspaketet från LRF Konsult innehåller bland annat en behovsanalys och genomgång av ridklubbens redovisningssystem. I paketet ingår även rådgivning, upphandlade förmåner, juridiska tjänster och utbildningar. Genom LRF Samköp kan företagare få möjlighet att göra lönsamma inköp och få 10 procent rabatt på upphandlingstjänster från LRF Samköp.

– Genom samarbetet med LRF Konsult erbjuder Svenska Ridsportförbundet ett samlat grepp för redovisning och ekonomiutbildning. Något liknande erbjudande finns inte för ridsportföreningarna idag. Rådgivningspaketet kommer att underlätta för föreningarna att utveckla sina verksamheter och inköpsrabatterna att minska kostnaderna, säger Anders Mellberg, ordförande Svenska Ridsportförbundet.
– Målet med LRF Häst är en mångfald av livskraftiga hästföretag som växer på en sund marknad i hela landet. Detta spännande samarbete mellan LRF-koncernen och Svenska Ridsportförbundet är ett led i detta arbete, säger Erica Lindberg, chef LRF Häst.

– Med vår bredd, geografiska spridning över hela landet och erfarenhet från företagande i allmänhet och hästföretagande i synnerhet, vill vi vara med och ge ridsporten möjligheter att höja kompetensen inom både ekonomi och juridik. Detta så att branschen får förutsättningar att utvecklas och stå rustade för framtiden, säger Katarina Hedström Klarin, vd LRF Konsult.

– Hästnäringens Nationella Stiftelse har det övergripande ansvaret för samverkan och utveckling av näringen och LRF Häst för bransch- och företagsutvecklingen. Vi har kommit långt kring samverkan inom hästnäringen och de olika rollerna har blivit tydliga. Detta gör att vi inom Svenska Ridsportförbundet kan fokusera på den sportsliga utvecklingen och få ett professionellt stöd för de enheter som bedriver sin verksamhet i förenings- eller företagsform, avslutar Anders Mellberg.


Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att verka för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar. Till Svenska Ridsportförbundet är cirka 900 föreningar anslutna, och hälften av dem, 450, driver ridskoleverksamhet.

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 135 kontor i Sverige och drygt 1 300 rådgivare inom bland annat redovisning, ekonomi och skatt samt drygt 100 jurister och specialister inom de flesta juridiska områdena. Hästfrågorna omfattar alla tjänsteområden och det finns ett femtiotal medarbetare som ingår i kompetensnätverk Häst som utbildar, utvecklar och bevakar hästfrågorna.


För mer information
Mats Norberg, ansvarig hästrådgivning LRF Konsult, 0611-289 33
Anders Mellberg, ordförande Svenska Ridsportförbundet, 070-106 32 00
Camilla Sand, marknadschef Svenska Ridsportförbundet, 0220-456 76

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenska Ridsportförbundet, Strömsholm, 0220-456 00, www.ridsport.se

Kontakter

Josefin Sasse

Josefin Sasse

Presskontakt Presschef 079-143 11 63
Matilda Hjertstrand

Matilda Hjertstrand

Presskontakt Pressansvarig Sport & tävling 0220-456 31

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet är ett av 72 specialidrottsförbund i Riksidrottsförbundet (RF). Vi verkar för att främja ridning, sportkörning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och säker hantering av hästar. I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla - hela livet.

Svenska Ridsportförbundet
Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm
Sweden