Gå direkt till innehåll
Fler föräldrar planerar sommaraktiviteter vid vatten – trots minskad simkunnighet

Pressmeddelande -

Fler föräldrar planerar sommaraktiviteter vid vatten – trots minskad simkunnighet

Sommaren är snart här och många familjer planerar att tillbringa tid vid någon av Sveriges 96 000 sjöar eller längs våra 2 500 km strandremsor de närmaste månaderna. En ny simkunnighetsundersökning från YouGov, på uppdrag av Svensk Simidrott, visar att 22 % av föräldrarna planerar att spendera mer tid än vanligt vid vatten i sommar, trots en fortsatt nedgång i simkunnighet i landet.

Undersökningen avslöjar att endast 61 % av alla barn i åldrarna 4–17 år är simkunniga, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med undersökningen 2022. Detta följer samma trend som Skolverkets undersökning från läsåret 2021/22, som visade att 7 % av eleverna i årskurs 6 inte kan simma 200 meter, en ökning jämfört med två procentenheter från tidigare år. Det innebär i praktiken att 8 300 elever lämnar mellanstadiet i juni utan att kunna simma inför sommarlovet.

I det individuella perspektivet är simkunnighet en fråga om liv och död - förra året omkom 73 personer i Sverige genom drunkning. Drunkning är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn. I det samhälleliga perspektivet har simkunnighet flera kopplingar till folkhälsan. Simkunniga personer har bättre möjligheter till fysisk aktivitet och socialt umgänge vid vatten. Att inte kunna simma kan leda till utsatthet och social exkludering. - För att njuta av sommaraktiviteter som bad, båtturer och fiske på ett säkert sätt är det viktigt att vara vattenvan och att lära sig simma, säger Erika Meeker, simkunnighetsansvarig vid Svensk Simidrott.

Undersökningen visar att 49 % av de barn som inte är simkunniga håller på att lära sig simma, och 21 % lär sig nu crawl eller ryggsim som första simsätt, en ökning från 2016 då 90 % lärde sig bröstsim först. - Svensk Simidrott vill att barn ska ges möjlighet att få lära sig simma vid så tidig ålder som möjligt. Därför är det positivt att fler barn lär sig crawl och ryggsim först. Eftersom dessa simsätt är motoriskt enklare kan det leda till att fler barn blir simkunniga vid yngre ålder, fortsätter Erika Meeker.

Flest barn blir simkunniga vid 7-9 års ålder (49%), men många barn är inte simkunniga vid denna ålder, och här spelar skolan en avgörande roll i att säkerställa simkunnigheten bland barn.
- Att barn ska lära sig simma i skolan är lika självklart som att de ska lära sig läsa och räkna. Skolorna måste ha en ordentlig plan för simundervisning för att säkerställa att eleverna når målet. Ju tidigare eleverna börjar öva, desto större är sannolikheten att de klarar simkunnighetsmålet, påpekar Erika Meeker.

Vi kan även utläsa att många vårdnadshavare ser sitt ansvar gällande barnens vattenvana och simkunnighet, där 40% uppger att deras barn lärde sig simma i egen regi. Trots kärvare ekonomiska tider ser vi dock att enbart 6 % av föräldrarna väljer att avstå från organiserad simundervisning på grund av för höga kostnader.

Att höja simkunnigheten är en prioriterad fråga för Svensk Simidrott där fokus bland annat ligger på att simidrottsföreningarna ska kunna ta emot så många barn som möjligt i sin verksamhet. Föreningarna undervisar årligen drygt 75 000 barn och har därutöver ett viktigt uppdrag i flera kommuner, där de ansvarar för simundervisningen i skolan.

För frågor kring simkunnighet och simkunnighetsundersökningen, kontakta
Erika Meeker, Simkunnighetsansvarig, Svensk Simidrott
Mail: erika.meeker@svensksimidrott.se Telefon: 010-476 53 16

*Simkunnig anses den som kan falla i vattnet, så att huvudet kommer under vattenytan och som efter att ha tagit sig upp till ytan kan simma 200 meter, varav 50 meter ska vara i ryggläge. Hela provet utförs på djupt vatten.


Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 14-20 maj 2024 har sammanlagt 1005 intervjuer genomförts med föräldrar till barn i åldern 4-17 år via internet”.

Ämnen

Kategorier


Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 140 000 medlemmar drygt 300 föreningar. Simning är en livslång idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år. Svensk Simidrott har fyra gånger blivit utsedda till Årets Idrottsförbund. Vår vision är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma.

Kontakter

Anna Hammar

Anna Hammar

Presskontakt Kommunikations- och pressansvarig Presskontakter, webb och kommunikation 0709-300 247

Svensk Simidrott
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
SWEDEN