Gå direkt till innehåll
Höjda avgifter riskerar försämrad simkunnighet

Pressmeddelande -

Höjda avgifter riskerar försämrad simkunnighet

Efter vinterns höga elpriser befarar nu många simidrottsföreningar att bassänghyran för simskole- och träningsavgifter kommer att höjas. Risken är då att barn inte längre kan vara med och idrotta när föräldrarna inte längre har råd.

− Det är alarmerande signaler om risker för att vinterns höga elpriserna skapar en kedjereaktion som i slutet slår hårdast mot familjer som redan kämpar för att klara av de ökade kostnader generellt i samhället säger Förbundschef Mikael Jansson.

Svensk Simidrott genomförde i slutet av 2022 en undersökning för att få ökad förståelsen för medlemsföreningarnas verklighet ser ut. Enkäten skickades ut till samtliga simidrottsföreningar med spridning över hela landet och cirka hälften svarade.

I Sverige finns det cirka 550 offentliga simhallar. Badanläggningar är viktiga platser för att stärka folkhälsan genom att likvärdigt och jämställt lära invånarna i kommunen siminlärning, erbjuda plats till föreningslivet, erbjuda motionssim för allmänheten och tillhandahålla rekreation och lek för befolkningen.

Majoriteten av simhallarna ägs och driftas av kommunerna. I undersökningen svarade 57% av föreningarna att de bedriver sin verksamhet i direkt kommunal drift, lägger man dessutom till de anläggningar som drivs i form av ett kommunalt bolag så blir totalen närmare 75% av de svarande. Privat drift står för ca 20% av svaren.

Större delen av föreningarna upplever idag att kostnaderna de betalar för att nyttja anläggningarna för sin verksamhet är rimlig. En viss skillnad kan göras mellan bassänghyra för träning där de svarande i större utsträckning är nöjda med kostnaderna, medan missnöjet för bassänghyra för simskola är större. Här anser 20% att kostnaderna är orimliga eller mycket orimliga. Det framgår även ett missnöje med tillgången av bassängyta gällande simundervisningen där drygt 40% är mycket missnöjda eller missnöjda.

Risken är stor att föreningar får höjda avgifter

På frågan om energiprisets påverkan på föreningens verksamhet svarade 55% av föreningarna att de förutspår en måttlig till mycket stor påverkan på deras verksamhet.

Efter ett par år med stora statliga tillskott under pandemin är det ekonomiska läget för kommunerna nu dystrare än på länge. Det finns en stor risk att att bassänghyran för simskole- och träningsavgifter kommer att höjas. Föreningarna kommer då vara tvungna att höja sina tränings- och medlemsavgifter, vilket är ett av deras största orosmoment. Risken är då att barn inte kan vara med och lära sig simma och idrotta inom föreningslivet, när föräldrarna inte längre har råd.

− Vi ser liksom flertalet av våra föreningar risken med att kommunerna kommer att höja avgifterna, men skulle vilja påpeka det orimliga i att kostnaderna för skenande energipriser och inflation ska falla på barn och ungdomsverksamheter. I förlängningen riskerar simkunnigheten i landet att sjunka när de mest utsatta grupperna i samhället inte längre har råd att låta sina barn gå i simskoleverksamhet, avslutar Förbundschef Mikael Jansson.

Ämnen

Kategorier


Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 140 000 medlemmar drygt 300 föreningar. Simning är en livslång idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år. Svensk Simidrott har fyra gånger blivit utsedda till Årets Idrottsförbund. Vår vision är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma.

Kontakter

Anna Hammar

Anna Hammar

Presskontakt Kommunikations- och pressansvarig Presskontakter, webb och kommunikation 0709-300 247
Svensk Simidrott
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
SWEDEN