Gå direkt till innehåll
Svensk Simidrott står upp i kampen för en dopingfri idrott

Pressmeddelande -

Svensk Simidrott står upp i kampen för en dopingfri idrott

De nyligen avslöjade dopingfallen bland kinesiska simmare inför OS 2021 påminner oss om den akuta vikten av att upprätthålla en dopingfri idrott. Doping underminerar inte bara själva grundvalen för fair play och ärlighet, utan underminerar också det förtroende och den respekt som idrotten förtjänar från både idrottare och fans världen över.

Svensk Simidrott tar avstånd från och har nolltolerans mot all form av doping. Vi är fast övertygade om att sann framgång inom idrotten bara kan uppnås genom hårt arbete, dedikation och ärlighet. Våra simidrottare förtjänar en miljö där de kan känna sig trygga och stolta över sina prestationer, utan oro för att det förekommer fusk eller orättvisor.

Vi inser att kampen mot doping är en ständig och utmanande strävan. De nu upptäckta dopingfallen är en påminnelse om att kampen mot dopning är ett arbete som kräver samarbete och engagemang från alla inblandade parter. Vi uppmanar den internationella antidopningsbyrån Wada samt övriga idrottsorganisationer, myndigheter och idrottare att göra sitt yttersta för att på alla sätt bekämpa doping och säkerställa en rättvis och ren idrott för alla.

För att aktivt bekämpa doping inom simidrotten har Svensk Simidrott en handlingsplan med ett utbildningsprogram för simmare, tränare och andra involverade parter. Detta inkluderar inbjudan till digitala föreläsningar i ämnet för våra landslagsaktiva, föreläsningar vid våra Riksidrottsgymnasier, RIG, på våra NIU-skolor, samt på våra tränarutbildningar. Alla aktiva och ledare som representerar Sverige internationellt genomgår även utbildningen Ren Vinnare och förbinder sig att följa dopingreglerna.

Alla medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att känna till och följa gällande dopingregler. De senaste händelserna visar på vikten av att samtliga föreningar tar sitt ansvar och genomgår programmet Vaccinera din klubb mot dopning. Föreningen kan på så sätt se till att ledare och idrottsutövare får grundläggande kunskaper om dopingreglerna och undvika brott mot dopingreglerna orsakade av okunskap.

- Ett av idrottens viktigaste grundfundament är att vi tävlar och konkurrerar på lika villkor. Vi ser med allvar på de senaste händelserna och vill se tydlighet och agerande från WADA där det behöver bringas klarhet kring de uppkomna dopningsfallen. Det kräver inte bara striktare regler och övervakning, utan också en kultur av ansvar och integritet inom idrotten, säger Pia Zätterström ordförande för Svenska Simförbundet.

  Svensk Simidrotts antidopingprogram

  Antidoping Sverige

  Ren vinnare

  Vaccinera din klubb mot doping


  För mer information, kontakta ordförande Pia Zätterström, pia.zatterstrom@svensksimidrott.se, 070-761 86 46 eller Förbundskapten för simning Martina Aronsson, martina.aronsson@svensksimidrott.se, 070-877 75 71.

  Ämnen

  Kategorier


  Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 140 000 medlemmar drygt 300 föreningar. Simning är en livslång idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år. Svensk Simidrott har fyra gånger blivit utsedda till Årets Idrottsförbund. Vår vision är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma.

  Kontakter

  Anna Hammar

  Anna Hammar

  Presskontakt Kommunikations- och pressansvarig Presskontakter, webb och kommunikation 0709-300 247

  Svensk Simidrott
  Heliosgatan 3
  120 30 Stockholm
  SWEDEN