Gå direkt till innehåll
Trygg Idrott – för att motverka sexuella övergrepp inom idrotten

Pressmeddelande -

Trygg Idrott – för att motverka sexuella övergrepp inom idrotten

Idrottsrörelsen tar tydlig ställning mot sexuella övergrepp och ser att en trygg miljö för barn och ungdomar är en självklarhet. Samtidigt krävs fler åtgärder för att förebygga och hantera övergrepp visar en forskningsrapport av Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

I en ny forskningsrapport ”Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten” som är initierad och finansierad av Riksidrottsförbundet görs en genomlysning av de tio största barn- och ungdomsidrotterna*, däribland simidrotten.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Trots det kan idrotten bli bättre på att erbjuda en trygg plats.

- Att barn och ungdomar är trygga och mår bra i sin idrott är det viktigaste och mest grundläggande för hela idrottsrörelsen. Vi vuxna inom idrotten behöver ta ett större gemensamt ansvar och har mycket kvar att göra. Rapporten och rekommendationerna blir ett viktigt stöd i vårt fortsatta arbete, säger Malin Träff, ansvarig barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet.

Svensk Simidrott har sökt och fått projektmedel från RF för att utveckla sin verksamhet inom Trygg Idrott. Det innebär bland annat att vi tillsammans med RF kommer att skapa en idrottsövergripande utbildningswebb, för att på ett enkelt och lättillgängligt sätt stötta föreningar i sitt arbete att skapa trygga idrottsmiljöer.

Den idrottsövergripande utbildningswebben, som lämpar sig för samtliga specialidrottsförbunds föreningar, kommer att kompletteras med en idrottspecifik del. Utbildningsplattformen beräknas vara klar och redo att implementeras i våra föreningar inom Simidrotten i slutet av 2021.

- Det är glädjande att Riksidrottsförbundet hörsammande vårt initiativ till en utbildningswebb inom området Trygg Idrott. Vår ambition är att fler förbund ska kunna ta del av våra idéer som syftar till att stärka idrottsrörelsens arbete med att skapa trygga idrottsmiljöer. Forskningsrapportens resultat kommer ge oss värdefull kunskap och input i det fortsatta arbetet framåt, säger Sara Johansson, projektledare för Trygg Idrott inom Svensk Simidrott.

Inom ramen för projekt kommer Svensk Simidrott även att se över hur vi kan tydliggöra strukturen för hur vi ska hantera rutiner och kommunikationsformer till och i organisationen gällande trygghetsfrågor.

*De förbund som ingår i rapporten är fotboll, innebandy, ridsport, simidrott, gymnastik, tennis, ishockey, handboll, basket och friidrott.


För mer information kring Svensk Simidrotts projekt Trygg Idrott kontakta

Sara Johansson
Projektledare för Trygg Idrott
010-476 53 18
sara.johansson@svensksimidrott.se

För mer information kring studien kontakta

Malin Träff
Ansvarig barn- och ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet
08-699 60 67
malin.traff@rfsisu.se

Susanne Johansson
Fil dr idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan
08-120 538 66
Susanne.johansson@gih.se

Ämnen

Taggar


Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet som har närmare 140 000 medlemmar drygt 300 föreningar. Simning är en livslång idrott med närmare en miljon svenskar som motionssimmar regelbundet, totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningarna runt om i Sverige varje år. Svensk Simidrott har fyra gånger blivit utsedda till Årets Idrottsförbund. Vår vision är en simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma.

Presskontakt

Anna Hammar

Anna Hammar

Presskontakt Kommunikations- och pressansvarig Presskontakter, webb och kommunikation 0709-300 247

Relaterat material