Pressmeddelande -

Ordföranden kommenterar förslaget om sammanslagna förbund

Svenska Skolidrottsförbundets ordförande Leif Larsson menar att det finns anledning att diskutera kategoriförbundens ställning inom Riksidrottsförbundet. Samtidigt poängterar han vikten av ungas möjlighet till eget idrottande på egna villkor och om den idrottsliga bredd som det innebär.

På Riksidrottsforum i Umeå förra helgen, 7 till 9 november, redogjorde utredarna Marianne Nivert och Kai Lervik för den organisationsutredning som begärts av Riksidrottsstyrelsen, på uppdrag av Riksidrottsmötet i Örebro 2007. Av intresse för Skolidrottsförbundet var särskilt att kategoriförbunden Korpen och Skolidrottsförbundet "föreslås bilda ett gemensamt tväridrottsligt förbund".

Anledningen till detta är att dessa förbund inte passar in som särskilda specialidrottsförbund inom RF-familjen, utan har verksamheter som finns i alla specialförbunden. Det har utredarna tagit fasta på när de i diskussioner med företrädare för de olika kategoriförbunden sett en gemensam problematik.

- En sak är säker. Idrottsrörelsen kommer att i olika sammanhang under en tid framöver få anledning att diskutera kategoriförbundens ställning inom RF-familjen. Något måste göras för att det ska bli en rättvisa i bedömningen av hur medel fördelas mellan kategoriförbunden och specialidrottsförbunden, säger Leif Larsson.

Skolidrottsförbundet har i ett remissvar till utredningen om SF-bidragen föreslagit att det ska tas fram ett "kategoriförbundsbidrag" som inte tar sitt ursprung i LOK-stödsutredningen.

- Tillsammans med andra kategoriförbund kan Skolidrottsförbundet förhoppningsvis bli starkare. Och i den ökade styrkan finns en önskan från Skolidrottsförbundets sida att det också i framtiden ska kunna bedrivas ett effektivt och framgångsrikt arbete med att ge unga människor förståelse för och kunskap om föreningsliv. Vi hoppas att den initiativkraft och det egna ansvarstagandet som unga föreningsaktiva känner i en egen förening också blir viktigt i framtiden. Vi vill också att ungas möjligheter till ett eget idrottande utanför specialidrotternas ramar blir kvar. Endast i kategoriförbund med tillräckliga resurser kan nya idrottsyttringar och spontan idrottslek som i till exempel långkalsongglidfotboll eller spökboll få fäste i idrottsrörelsen, menar Leif Larsson.

För ytterligare information:
Johan Sandler, Informationskonsulent
Telefon: 08-669 55 09
Mobil: 073-510 25 10
johan.sandler@skolidrott.se

Ämnen

  • Utbildning

Svenska Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för 1 300 skolidrottsföreningar med 150 000 medlemmar. Organisationens grundidé är att få barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva och ha roligt under skoltiden utanför lektionstid. Genom intressanta och spännande aktiviteter läggs grunden till god hälsa och sunda vanor. Speciellt utformade utbildningar ges över hela landet som fostrar framtidens ledare. Förbundets största, årliga arrangemang är Skoljoggen som lockar en halv miljon barn att springa och ha kul under en dag på hösten.

Kontakter

Mattias Wihlgaard

Presskontakt Kommunikatör 08-699 65 09