Pressmeddelande -

Antivåldsstipendiet på 100 000 kronor går till Here 4 U i Västerås

Organisationen Here 4 U i Västerås får Svenska Stöldskyddsföreningens Antivåldsstipendium på 100 000 kronor som delas ut i samarbete med Efterlyst. Dessutom delar Stöldskyddsföreningen ut ytterligare 100 000 till organisationen Akta huvudet.

Antivåldsstipendiet delas ut för att främja goda initiativ som förebygger mot våld mellan unga.

– Det är ett sätt att inte bara reagera utan också agera mot våldet, säger Hasse Aro på Efterlyst.

Stipendiet instiftades i våras och det hade kommit in totalt 40 förslag när nomineringstiden gick ut i mitten av september.

– Nomineringarna visar att ett fantastiskt arbete pågår runt om i landet. Konkurrensen har varit hård mellan kandidaterna, men valet föll på Here 4 U för deras arbetssätt och för att de involverar ungdomarna själva i arbetet, säger Annika Brändström, vd på Svenska Stöldskyddsföreningen.

Here 4 U är en organisation i Västerås som bygger på att unga i samverkan med samhället stödjer andra unga för att öka tryggheten genom att minska bland annat våld.

Juryns motivering:
”Here 4 U bedöms att genom sitt strukturerade, långsiktiga, arbetssätt, breda samverkan och upparbetade kanaler på ett effektivt sätt kunna nå och påverka ungdomars attityder till och kunskaper om våld. Arbetssättet bedöms också ha mycket god potential att spridas till andra kommuner i Sverige.”

Ytterligare 100 000 kronor delas ut ur Stöldskyddsföreningens ideella fond för att stödja en socioekonomisk analys som organisationen Akta huvudet ska genomföra för att mäta effekter av förebyggande arbete med våld mellan unga.

– Det är ett viktigt arbete för att kunna påvisa nyttan med satsningar på förebyggande projekt, menar Annika Brändström.

SSF fortsätter sitt ideella arbete för att skapa trygghet och minska våld bland unga och kommer i samarbete med Efterlyst och Peace & Love dela ut ett stipendium även nästa år. Prisutdelningen sker då under festivalen.

För mer information, kontakta:
Annika Brändström, SSF: 070-981 65 87, annika.brandstrom@stoldskyddsforeningen.se
Hasse Aro, Efterlyst: 08-522 595 00, hasse.aro@efterlyst.se
Pia Lindström, SSF, telefon: 070-910 18 08, pia.lindström@stoldskyddsforeningen.se


Bilaga: kort presentation av SSF, Here 4 U och Akta Huvudet.

Kort presentation av SSF, Here 4 U och Akta Huvudet.

Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF
Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF, har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934 och har byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet. Visionen – att skapa ett tryggare samhälle – är ett fundament för verksamheten.

SSF verkar genom brottsförebyggande arbete, informationsspridning och opinionsbildning. Verksamheten är unik i sitt slag, både genom sin bredd inom säkerhetsområdet och genom sitt oberoende. Arbetet drivs utan vinstsyfte vilket är en garanti för att råd och budskap är till för användarens bästa.

Det överskott som verksamheten genererar genom olika trygghetstjänster återinvesteras och finansierar ideell verksamhet som fri rådgivning och projekt mot till exempel häleri, ungdomsvåld och nätbrottslighet SSF delar löpande ut trygghetsstipendier ur en ideell fond.

Utöver de brottsförebyggande projekten tar SSF tillsammans med försäkringsbolag och andra intressenter fram regelverk med krav för säkerhetsprodukter. SSF provar också vilka produkter som uppfyller kraven och ger oberoende vägledning till en säkrare vardag. www.stoldskyddsforeningen.se

Here 4 U
Here 4 U är en organisation som arbetar för att medverka till ett tryggare Västerås. Organisationen bygger på att unga i samverkan med samhället stödjer andra unga för att minska bland annat våld. Here 4 U finns i 18 skolor runt om i Västerås, både på gymnasier och i grundskolan, årskurs 6-9. Cirka 250 ungdomar är engagerade tillsammans med ett 25-tal vuxna handledare. Organisationen samverkar med Västerås Stad, VKS Bandy, Värna Västerås, Ungdomspolisen och Barnombudet. Organisationen samarbetar också med Mälardalens Högskola för att utvärdera effekterna av sitt arbete. Utvärderingarna har visat på positiva effekter. Verksamheten sker både i skolor och på stan samt i ett projekt i Stadsdelen Bäckby. www.here4u.se

Akta Huvudet
Akta huvudet är en av de största antivåldssatsningarna i Sverige någonsin. Det är en fyraårig satsning som syftar till att förändra attityder och beteenden och få unga människor att förstå konsekvenserna av våld, i synnerhet våld mot huvudet. Med filmen "Res dej inte!", information, workshop och dialog med unga tjejer och killar vill vi beröra, samtala kring attityder och förhållningssätt och diskutera hur våld uppstår och vilka medicinska och sociala konsekvenser det får. Organisationen stöds av Allmänna Arvsfonden, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och samarbetar med Unga Kris.

Genom den socioekonomiska analysen vill Akta huvudet visa på de ekonomiska och sociala vinster man gör om vi ser barn och unga som en långsiktig investering istället för i ett kortsiktigt tidsperspektiv. Under de tre kommande åren kommer därför en socioekonomisk analys av våld bland unga att genomföras parallellt med den ordinarie verksamheten. www.aktahuvudet.se

Efterlyst
Efterlyst är ett program på TV3 där tittarna har möjlighet att hjälpa polisen att lösa ouppklarade brott. Efterlyst har sänts i 20 säsonger och leds av Hasse Aro

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

Regioner

  • Västerås