Pressmeddelande -

Svenska Stöldskyddsföreningen delar ut antivåldsstipendium i samarbete med Efterlyst

I samarbete med Efterlyst delar Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF, ut ”Antivåldsstipendiet” i december 2010. Stipendiet går till en organisation som arbetar effektivt för att minska våld och hot mellan ungdomar.

SSF arbetar för att öka tryggheten i Sverige, inte minst för ungdomar. Som ett led i detta inleddes under 2010 ett samarbete med Efterlyst och idén om stipendiet föddes.

– Det finns många goda initiativ till brottsförebyggande arbete när det gäller ungdomar och med stipendiet vill vi dels synliggöra dessa och dels bidra ekonomiskt till en verksamhet som kan ha potential att växa och sprida sitt koncept i Sverige, säger Annika Brändström, vd på SSF.

De nominerade verksamheterna behöver inte vara omfattande utan kan bedrivas i projektform på lokal nivå likväl som i ett större sammanhang. Det som har betydelse är att arbetet fokuserar på brottsförebyggande insatser som görs med avsikten att förändra ungdomars värderingar och beteenden, men kan också omfatta aktiviteter som på olika sätt specifikt försvårar för förövaren.  Arbetet ska i huvudsak vara inriktat mot ungdomarna själva, ha ett tydligt mål och kunna visa eller ha potential till att ge goda resultat.

Efterlyst har under 20 år arbetat för att hjälpa polisen i olika brottsutredningar.

– Vi upplever att den typ av brott som ökar mest idag är ungdomsvåldet, alltså våld utfört av ungdomar mot ungdomar, säger Hasse Aro, programledare för TV3:s program Efterlyst. För oss är samarbetet med SSF ett sätt att visa att vi vill göra något konkret, utöver programmet, och samtidigt lyfta fram exempel på positiva insatser.

Nominering till stipendiet görs via Efterlysts hemsida www.efterlyst.tv3.se där mer information om stipendiet finns.
 
För ytterligare information kontakta:

Annika Brändström, vd SSF, 0709-81 65 73, annika.brandstrom@stoldskyddsforeningen.se
Pia Lindström, projektledare SSF, 08-783 75 48, pia.lindstrom@stoldskyddsforeningen.se
Hasse Aro, Efterlyst, 08-522 595 00, hasse.aro@efterlyst.se

 

 

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF, är en oberoende ideell föreningen som förebygger brott i samarbete med bland annat polisen och försäkringsbranschen. Vår mission är att öka tryggheten i samhället.