Pressmeddelande -

Svenska Turistföreningen ökar sitt engagemang för turism och rekreation

Vid Svenska Turistföreningens (STF) riksstämma i helgen beslutades om ett handlingsprogram för frilufts-, natur- och kulturfrågor. Föreningen ser det som en allt mer angelägen uppgift att bevaka att friluftslivet och natur- och kulturmiljöer prioriteras i samhällsplaneringen. På riksstämman valdes även en ny styrelse med två nya ledamöter. – Rätten till ostörda upplevelser i ursprunglig natur naggas hela tiden i kanten. Vi måste slå vakt om våra rekreationsmiljöer, genom centrala insatser och via våra lokala kretsar i hela landet, säger Svenska Turistföreningens styrelseordförande Torgny Håstad. I det nya handlingsprogrammet pekar föreningen ut områden den avser att särskilt bevaka. Bland annat gäller det strandskyddet, allemansrätten och rätten till bullerfria upplevelser i naturen. Föreningen vill också ha fler nationalparker, fler natur- och kulturreservat och fler leder för skidåkning, vandring och cykling. – Svenska Turistföreningen med mottot ”Känn ditt land” och med fler än trehundratusen medlemmar har all anledning att göra sin röst hörd i frågor som berör turism och rekreation. Med det nya programmet kommer STFs roll som samhällsaktör att förstärkas, avslutar Torgny Håstad. Ny styrelse På STFs årsmöte valdes även en ny styrelse. Ordföranden Torgny Håstad, justitieråd, sitter kvar på sin post och tidigare ledamoten Monica Sundström, f d departementsråd och VD i landstingsförbundet, valdes till vice ordförande. Som helt nya ledamöter valdes Ingrid Pettersson, civilekonom och statssekreterare i jordbruksdepartementet och Anja Praesto, projektledare inom Tillväxt Skaraborg och på Västergötlands museum i Skara. Övriga ledamöter är Bengt Ek, vice ordförande i Länsstyrelsen i Norrbotten; Peter Nygårds, direktör på FöreningsSparbanken; Claes Östberg, konsult och tidigare vice vd för Nordbanken/Nordea; Oddvar Fiskesjö, projektledare vid Söderåsens nationalpark; Ann-Kristin Rahm, marknadskonsult inom besöksnäringen. Personalrepresentanter är Annika Hesselvall och Peter Söneby. Fakta om STF Svenska Turistföreningen (STF) är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 300 000 medlemmar. Känn ditt land har genom åren varit det genomgående temat när organisationen erbjuder natur- och kulturupplevelser. I verksamheten finns 320 vandrarhem, nio fjällstationer och ett 40-tal stugplatser i väglöst land i svenska fjällen. Lokalt anordnas aktiviteter i 85 föreningar. Internationellt samarbetar STF med vandrarhemsorganisationen International Youth Hostel Federation (IYHF). STF har också en reseverksamhet, ett förlag och ger ut medlemstidningen Turist. För ytterligare information, vänligen kontakta Torgny Håstad, styrelseordförande Svenska Turistföreningen Mobil: 0709 - 74 91 64 Pelle Andersson, Informationschef Svenska Turistföreningen Mobil 070 - 693 80 74 e-post: pelle.andersson@stfturist.se Högupplösta bilder för publicering Hagaparken i Stockholm (klicka för högupplöst bild) http://www.stockholmtown.com/upload/shop/Stockholmekoparken.jpg Bildtext: Vid Svenska Turistföreningens riksstämma i helgen beslutades ett handlingsprogram för frilufts-, natur- och kulturfrågor. Föreningen ser det som en allt mer angelägen uppgift att bevaka att friluftslivet och natur- och kulturmiljöer prioriteras i samhällsplaneringen. Som till exempel att nationalparker såsom Hagaparken mitt i Stockholm bevaras. Styrelseordförande Torgny Håstad (klicka för högupplöst bild) http://www.svenskaturistforeningen.se/upload/press/torgny.jpg Bildtext: Vid Svenska Turistföreningens riksstämma i helgen omvaldes Torgny Håstad, justitieråd till styrelseordförande. Fjällvandring (klicka för högupplöst bild) http://www.svenskaturistforeningen.se/upload/press/fjallvandring5.jpg Bildtext: Vid Svenska Turistföreningens riksstämma i helgen beslutades ett handlingsprogram för frilufts-, natur- och kulturfrågor. Föreningen pekar ut områden den avser att särskilt bevaka. Bland annat gäller det strandskyddet, allemansrätten och rätten till bullerfria upplevelser i naturen. Föreningen vill också ha fler nationalparker, fler natur- och kulturreservat och fler leder för skidåkning, vandring och cykling. Bästa Hälsningar Jenny Engström PR ansvarig Svenska Turistföreningen Box 25 101 20 Stockholm Besöksadress: Amiralitetsbacken 1 Tel dir: 08-463 21 34 Växel: 08-463 21 00 Mobil: 0735-45 26 44 www.svenskaturistforeningen.se

Ämnen

  • Företagande

Vi på STF vill få dig att upptäcka Sverige. Vi vet att det finns mycket mer att upptäcka vid sidan av vägen, lite längre in i skogen och lite högre upp på fjället. Detta har varit vår inställning alltsedan starten i Uppsala 1885. STF är en ideell medlemsorganisation med djupa rötter inom svensk natur- och kulturturism.