Framtidens uppvärmning

Tid 2 December 2008 08:30 – 12:00

Plats Hilton Stockholm Slussen hotel (Adress: Guldgränd 8, T-bana Slussen)

*Ökad användning av värmepumpar - En förutsättning för att nå EU:s 20-20-20 mål. *Geoenergins potential för framtiden. *Hur kommer nya lagar och direktiv att påverka förutsättningarna för värmepumpar i Sverige? *Fastighetsvärmepumpar – Statistik och praktik *Investeringsbedömning av värmepumpsystem Anmälan till anne-lee.bertenstam@svepinfo.se

Kontakter

Anne-Lee Bertenstam

Presskontakt Teknisk informatör 08-522 27505