Pressmeddelande -

Mycket kraftig ökning av bergvärmepumpar

Försäljningen av bergvärmepumpar har under det fjärde kvartalet 2010 gått mycket starkt framåt (+29 %). Det som ökar snabbast är installationer i större fastigheter. Antalet värmepumpar i detta segment är 71 % högre än förra året. Den totala installerade effekten av alla typer av värmepumpar i fastigheter och lokaler ökade med 94 % under perioden.

- Allt fler fastighetsägare överger fjärrvärme och installerar värmepump. Marknadssegment för flerbostadshus och lokaler utgör i dag 15 % av värmepumpbranschens totala omsättning och växer allt snabbare, säger Martin Forsén, VD Svenska Värmepumpföreningen, SVEP.

Försäljningsminskningen av luft-vattenvärmepumpar har under fjärde kvartalet avtagit (-10 %)

- Vi har sett att ROT-avdragets utformning har gjort att fler väljer att investera i bergvärme, snarare än luft-vattenvärmepump, fortsätter Martin Forsén.

Även för frånluftvärmepumpar är trenden positiv. Den minskning som av försäljningen som varit under hela året har avtagit och under fjärdekvartalet var försäljningen i samma storleksordning som motsvarande period förra året.

Försäljningen av luft-luftvärmepumpar har under fjärde kvartalet varit fortsatt god och har ökat med 12 % jämfört med samma period förra året.

Det totala värdet för den svenska värmepumpmarknaden i konsumentled beräknas uppgå till ca 3,3 miljarder kronor under det fjärde kvartalet, det är en ökning med 22 % jämfört med samma period förra året.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.

Pressansvarig: Anne-Lee Bertenstam, anne-lee.bertenstam@svepinfo.se
08-522 275 05

VD: Martin Forsén, martin.forsen@svepinfo.se
08-522 275 02

Kontakter

Anne-Lee Bertenstam

Presskontakt Teknisk informatör 08-522 27505