Pressmeddelande -

Fotografer och fotografier

Kvalitativ uppgradering av fotografgotlin.se

Nu tar vi det språnget från att visa, ställa ut och sälja Curt Götlins (1900-1993) bilder och verk, till att göra en kvalitativ uppgradering av webbplatsen, åtminstone i fyra avseenden.

 • Här kan du hitta skickliga och verksamma fotografer på Din ort/region och beställa fotografering direkt av denne.
 • Här kan du annonsera. (företag eller privata annonsörer).
 • Du kan läsa om vad som händer inom fotografin.
 • Här kan du visa Dina vackra bilder i "bildpoolen" , som kan köpas av kund.
 • Federationen Svenska fotografer (FSF) kommer att samverka med andra fotografers intresseorganisationer i sin ambition att framhålla fotografiet som konst-, porträtt- och dokumentationform. Utan tvekan kommer FSF att sälja in sina associerde fotografers verk till företag, kommuner, landsting, stat, privata köpare etc.
  Skickligt monterade fotografiska verk hos dessa står sig väl med de vackraste målade konstverk (litografier). Både prismässigt och affektionsmässigt.
  Med den nya fotografiska digtaltekniken, har fotoverken ett närapå oemotståndligt skydd mot mot tidens tand. Fotoverken torde ännu mer bli arvsgåvor.

  En kort historik:
  Fotograf Curt Götlin (1900-1993) var ordförande i Svenska Fotogrfers förbund 1957-1960 (en mandatperiod, 4 år) och var dess vice ordförande i två decennier dess förinnan.
  Curt Götlins fotoverk finns representerade på Moderna museet och på Nordiska Museet´s fotografregister (NFR) i Stockholm, Länsmuseet i Örebro. På stadsarkivet i Örebro förvaras ca 30 000 negativ och ett 20-tal monterade bilder och på Stadsarkivet i Nora ca 7 000 negativ och ett trettiotal monterade bilder.
  Kommittén fotograf Curt Götlin bildades 2007 med två målsättningar; att visa och sälja Götlins fotoverk. Under åren 2006-2009 har kommittén arrangerat 25 utställningar med Götlins bilder från Karlskrona i söder till Ekerö utställningshall i Stockholms län. Press och media har rosat utställningarna och verken och många verk har sålts. Nutida fotografer är fascinerade över hans fotoverk.
  Kommittén har gått igenom 6 000 negativ och bilder som har utmynnat i 300 av fotografens främsta bilder som visas och säljs via www.fotografgotlin.se . Den verksamhet som nu är FSF´s andra avdelning.
  Den första avdelningen är att främja fotografins användande och marknadsföra våra associerade fotografer verksamht och verk.

  James Clark Maxwell (1831-1879) engelsk fysiker som gjorde det första färgfotografiet och som grundlade den vetenskapliga förklaringen om ljusets egenskaper.
  Han lär ha sagt till sin trolovade när de tittade på stjärnhimmlen. ”Jag är den ende och förste på Jorden som kan förklara vad ljus är”.

  Ämnen

  • Företagande

  Sveriges största marknadsplats för fotografisk konst

  Ambitionen med Bildpoolen är att den blir Sveriges största marknadsplats för fotografisk konst.
  Den ambitionen kan vi ha därför att www.fotografgotlin.se bygger på fotografisk tradition och framtidsvision.

  Kontakter

  Torsten Götlin

  Presskontakt