Gå direkt till innehåll
En tidig visualisering för Arenastråket, Malmström&Edström
En tidig visualisering för Arenastråket, Malmström&Edström

Pressmeddelande -

Parallellt uppdrag gällande Svenska Hus utveckling av Partille Port är avgjort

Nu står det klart att arkitektkontoret Malmström&Edström har valts ut som samarbetspartner i det fortsatta arbetet med platsen, där ambitionen är att göra vårt område längs Säveån till Partilles mest intressanta och attraktiva plats.

- Det roligaste har helt klart varit att se teamens strukturerade process där samtliga team har tagit sig an uppgiften med mycket energi. Det är riktigt glädjande att arbetet med denna plats i Partille nu går in i nästa skede där det vinnande förslaget ska ligga till grund för en helt ny detaljplan som kommer att innehålla ungefär 800 bostäder, handel och verksamheter samt en ny förskola, säger Henrik Sjölin, fastighetsutvecklingschef i Göteborg.

I samarbete med Partille kommun har Svenska Hus låtit genomföra ett så kallat parallellt uppdrag, vilket är att likna vid en arkitekttävling. Arkitektteamen har arbetat parallellt med ett stort exploateringsområde vilket Svenska Hus ägt i åtta år, alldeles intill Partille Arena strax utanför Göteborg.

- Området ligger strategiskt och blir en naturlig fortsättning på utvecklingen i centrum. Resultat från det parallella uppdraget ger ett bra underlag för att gå in i nästa steg i att ta fram en detaljplan för området säger Karin Börjesson, planarkitekt på Partille kommun.

Vår ambition är att skapa en plats som är levande och tillgänglig på ett sätt som skapar värde för såväl partillebor som besökare. Vi ser fram emot att få fortsätta arbetet tillsammans med kommunen och Malmström&Edström. Förslaget har en stark identitet och arkitektur som bygger på en stor förståelse för vad som är viktigt i miljöer där människor vill mötas, arbeta och leva. Här stärks kontakten med vattnet och det skapas offentliga rum i ett attraktivt läge som möter Säveån och dess framtida ambition för ett hållbart område.

Stadsdelen som är en del av Partille Port ligger mellan Gamla Kronvägen och Säveån. Det är ett fint läge och en av de bärande idéerna i projektet blir just att koppla ihop miljön runt Säveån med gamla Kronvägen som löper längs hela centrala Partille. Andra viktiga frågor är att göra en detaljplan som möter framtidens krav på mobilitet, ekologi, sociologi och att faktiskt försöka få människor att må bättre.

Planarbetet har startat och beräknas vara färdigt 2025.

Det arkitektkontor som bäst svarade upp på våra förväntningar var Malmström&Edström arkitekter i team med Sydväst landskap. De har ritat förslaget ”i allas Å-syn”. Förslaget lyfter fram Säveån som en tillgång och som knyter ihop den nuvarande strukturen i Partille Port och där bostadskvarteren öppnar sig likt hästskor ner mot ån, fortsätter Henrik.

- Detta är Svenska Hus största stadsutvecklingsprojekt genom tiderna. Samarbetet vi har med Partille kommun är fantastiskt bra och vi fortsätter nu det spännande planarbetet, säger Svenska Hus styrelseordförande Lennart Karlsson.

För mer information, kontakta

Henrik Sjölin, fastighetsutvecklingschef Göteborg, Svenska Hus
0722-18 01 28, henrik.sjolin@svenskahus.se

Lennart Karlsson, styrelseordförande Svenska Hus
0709-72 68 22, lennart.karlsson@svenskahus.se

Karin Börjesson, Planarkitekt Partille kommun
031-392 24 83, karin.borjesson@partille.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


SVENSKA HUS är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag och bedriver verksamhet i landets tre storstadsregioner. Vi förvärvar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler i egen regi. Vårt kundfokus är starkt och vi förenar långsiktiga affärsmässiga strategier med ett tydligt hållbarhetstänk. Hyresvärdet uppgår till drygt 715 Mkr och fastighetsbeståndets marknadsvärde uppskattas till cirka 10,5 Mdkr. Svenska Hus har 55 medarbetare, huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget är en del av koncernen Gullringsbo Egendomar. Mer information om Svenska Hus finns på svenskahus.se

Mer information om Svenska Hus finns på svenskahus.se

Kontakter

Josefin Heidenborg

Josefin Heidenborg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0722 435355

Svenska Hus är en del av Gullringsbo Egendomar - Sveriges största icke börsnoterade eller institutionellt ägda bygg- och fastighetskoncern

SVENSKA HUS är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag och bedriver verksamhet i landets tre storstadsregioner. Vi förvärvar, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler i egen regi. Vårt kundfokus är starkt och vi förenar långsiktiga affärsmässiga strategier med ett tydligt hållbarhetstänk. Hyresvärdet uppgår till drygt 798 Mkr och fastighetsbeståndets marknadsvärde uppskattas till cirka 10,3 Mdkr. Svenska Hus har 56 medarbetare, huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget är en del av koncernen Gullringsbo Egendomar. Mer information om Svenska Hus finns på svenskahus.se
Mer information om Svenska Hus finns på svenskahus.se