Pressmeddelande -

Digitala läromedel ökar med 35 procent

”Svenska Läromedels branschstatistik för januari-september 2017 visar att grund- och gymnasieskolor skaffade 35 procent mer digitala läromedel än under motsvarande period 2016”, uppger VD Rickard Vinde

Det är en ökning med 21 miljoner kr och en liten del av hela läromedelsförsäljningen men visar att den ökning som har skett i flera år fortsätter och kommer att fortsätta.

Det är viktigt att den fortsatta ökningen sker med beaktande av forskningen om kognition och läsförståelse och de nya rön som framkommer i takt med att tekniken utvecklas. Det är också lärare som ska avgöra vilka läromedel som ska användas i undervisningen. Kommuner och friskolor ska säkra att lärare faktiskt kan välja de läromedel av god kvalitet som läroplanen föreskriver.

”Det är glädjande att de digitala läromedlens potential att minska lärares arbetsbelastning och öka möjligheterna att individualisera utnyttjas. Det krävs om vi ska kunna höja kunskapsresultaten för alla elever”, förklarar Rickard Vinde

Ämnen

  • Vuxenutbildning