Gå direkt till innehåll
Mora Aronsson får stort naturvårdspris!

Pressmeddelande -

Mora Aronsson får stort naturvårdspris!

Marie-Claire Cronstedts Pris 2021 på 100 000 kronor tilldelas botanisten Mora Aronsson för hans djupa engagemang i svensk botanik och biotopskydd – och för hans folkbildande insatser på gräsrotsnivå om flora och naturvård.

Priset delas ut av kung Carl XVI Gustaf på WWFs höstmöte 22 oktober på Ulriksdals slott.

– Det är för mig personligen en stor ära att ta emot detta pris. Det är ett erkännande av att det går att kombinera yrkesverksamhet och ideellt arbete – att samarbete ger resultat, säger Mora Aronsson i en kommentar till Marie-Claire Cronstedts Pris 2021.

Mora Aronsson har en utbildning i växtekologi, växtsystematik och kvartärgeologi främst från Stockholms universitet. Under 10 år var han på Naturhistoriska Riksmuseets herbarium parallellt med sin utbildning. Sedan 30 år arbetar han SLUs (Sveriges Lantbruksuniversitets) Artdatabank som kärlväxtexpert –nu med mycket fokus på att öka kunskapen om invasiva främmande växter.

Pristagaren har haft ett stort ideellt engagemang från 1970-talet inom fältbiologerna och senare i botaniska föreningar, som ordförande för Stockholms- och Uppsalaföreningarna och den rikstäckande Svenska Botaniska Föreningen. Han har ofta synts i media, inte minst under omröstningen i vintras om Sveriges nationalblomma – liten blåklocka.

–Moras arbete för att sprida kunskap och engagemang om vår flora och natur har inspirerat och påverkat många, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF som sitter i priskommittén.

Priset delades första gången ut 2020 till professor emeritus Ingvar Ekesbo för forskning och engagemang i djurskyddsfrågor.

Juryns motivering:”Mora Aronsson har på ett föredömligt sätt visat att man kan kombinera ett professionellt utvecklingsarbete inom naturvård, på vetenskaplig grund, med ett djup ideellt engagemang och folkbildande insatser på gräsrotsnivå. Han har i båda dessa roller under årtionden bidragit till att lyfta vikten av floran och livsmiljöernas betydelse i det svenska, europeiska och arktiska naturvårdsarbetet”.

Kontaktuppgifter: Pristagaren: Mora Aronsson, ordförande Svenska botaniska föreningen, 072 - 512 10 43, mora.aronsson@svenskbotanik.se, hemsida: www.svenskbotanik.se

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse: Bill Andreasson, ordförande MCC Stiftelse, 070 – 592 48 36, mccstiftelse@billandreasson.com, hemsida: http://mccstiftelse.se/

WWFs representant i priskommittén: Peter Westman, biträdande generalsekreterare, 076-837 80 59

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenska Botaniska Föreningen (SBF) är en ideell förening vars syfte är att samla, tillvarata och främja botaniska intressen samt verka för ökad kännedom om och skydd av vilda växter.
Det görs bland annat genom föreningens två tidskrifter Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter och annan botanisk litteratur som publiceras genom föreningens förlag. Föreningen driver flera olika projekt för att kartlägga landets flora och följer utvecklingen av hotade arter. Föreningens största verksamhet i dag är Floraväktarna.

Föreningen bildades 1907 och idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Det finns 29 regionala botaniska föreningar kopplade till Svenska Botaniska Föreningen runt om i landet som samlar och utbildar botaniskt intresserade personer samt bedriver forskning på lokal nivå.

Som medlem stödjer du vår verksamhet både regionalt och nationellt.

Kontakter

Mora Aronsson

Mora Aronsson

Presskontakt Ordförande 072-512 10 43

Välkommen till Svenska Botaniska Föreningen!

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell förening som verkar för ökad kännedom om och skydd av vilda växter. Föreningen bildades 1907 och idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Svenska Botaniska Föreningen
Kungsängens gård 206
753 23 Uppsala
Sverige