Gå direkt till innehåll
De 30 nominerade blommorna i första omröstningen av Sveriges nationalblomma
De 30 nominerade blommorna i första omröstningen av Sveriges nationalblomma

Pressmeddelande -

Nu är det dags att rösta fram Sveriges nationalblomma

Den 30 januari öppnar första omröstningen och 30 blommor ska bli 10.
Sverige saknar en officiell nationalblomma. Nu har Svenska Botaniska Föreningen initierat en omröstning där allmänheten ska få vara med och välja vilken blomma som ska symbolisera Sverige.

Omröstningen startar 30 januari kl 07.00

Rösta på: www.nationalblomma.se

Svenska landskapsblommor har en lång tradition men vi har aldrig haft en nationalblomma. Landskapsblommorna är väl kända och förknippas med känslor av både stolthet och igenkännande för det landskap som blomman representerar.

Förhoppningsvis kan en framtida nationalblomma ge oss samma känslor av igenkännande och samhörighet med blomman i hela vårt avlånga land och som inspirerar till berättelser om den svenska naturen och vår relation till den.

Under den gångna sommaren har landets botaniska regionalföreningar fått nominera blommor till omröstningen om Sveriges nationalblomma. Från dessa nomineringar har sedan listan på de 30 blommorna som går att rösta på tagits fram.

Nominerade blommor

Backnejlika
Dianthus deltoides
Kattfot
Antennaria dioica
Skogsstjärna
Trientalis europaea
Blåbär
Vaccinium myrtillus
Lingon
Vaccinium vitis-idaea
Slåtterblomma
Parnassia palustris
Ekorrbär
Maianthemum bifolium
Linnea
Linnea borealis
Smultron
Fragaria vesca
Fackelblomster
Lythrum salicaria
Liten blåklocka
Campanula rotundifolia
Smörbollar
Trollius Europaeus
Gullris
Solidago virgaurea
Midsommarblomster
Geranium sylvaticum
Styvmorsviol
Viola tricolor
Gulmåra
Galium verum
Mjölke
Chamaenerion angustifolium
Teveronika
Veronica chamaedrys
Hjortron
Rubus chamaemorus
Mosippa
Pulsatilla vernalis
Tranbär
Vaccinium oxycoccos
Humleblomster
Geum rivale
Nattviol
Platanthera bifolia
Vit näckros
Nymphaea alba
Hästhov
Tussilago farfara
Rödblära
Silene dioica
Ängsnycklar
Dactylorhiza incarnata
Jungfru Marie nycklar
Dactylorhiza maculata
Rödklöver
Trifolium pratense
Ögonpyrola
Moneses uniflora


Omröstningen sker i två omgångar, den första startar den 30 januari och pågår till den 21 februari.
I första omgången är det totalt 30 blommor som det går att rösta på. De 10 blommorna med flest röster går vidare till finalomgången som startar den 27 februari och pågår till den 12 mars.

Resultatet kommer att presenteras den 13 mars.
Blommor som representerar våra grannländer eller politiska partier i Sverige har ej nominerats.

Nationalblommor
Blåklint
Estland
Fjällbrud, ljung
Norge
Fjällsippa
Island
Gullviva
Åland
Liljekonvalj
Finland
Murruta
Litauen
Prästkrage
Danmark
Partisymboler
Blåklint
Liberalerna
Blåsippa
Sverigedemokraterna
Maskros
Miljöpartiet
Vitsippa
Kristdemokraterna


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenska Botaniska Föreningen (SBF) är en ideell förening vars syfte är att samla, tillvarata och främja botaniska intressen samt verka för ökad kännedom om och skydd av vilda växter.
Det görs bland annat genom föreningens två tidskrifter Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter och annan botanisk litteratur som publiceras genom föreningens förlag. Föreningen driver flera olika projekt för att kartlägga landets flora och följer utvecklingen av hotade arter. Föreningens största verksamhet i dag är Floraväktarna.

Föreningen bildades 1907 och idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Det finns 29  regionala botaniska föreningar kopplade till Svenska Botaniska Föreningen runt om i landet som samlar och utbildar botaniskt intresserade personer samt bedriver forskning på lokal nivå.

Som medlem stödjer du vår verksamhet både regionalt och nationellt.

Presskontakt

Tore Mattsson

Tore Mattsson

Ledamot Nationalblomman 073-089 00 38
Håkan Sundin

Håkan Sundin

Ledamot Nationalblomman 070-658 03 96
Mora Aronsson

Mora Aronsson

Presskontakt Ordförande 072-512 10 43

Relaterat innehåll

Välkommen till Svenska Botaniska Föreningen!

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell förening som verkar för ökad kännedom om och skydd av vilda växter. Föreningen bildades 1907 och idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Svenska Botaniska Föreningen
Kungsängens gård 206
753 23 Uppsala
Sverige