Gå direkt till innehåll
Ett varmare klimat utrotar ostronört i Sverige. Foto: Tore Mattsson.
Ett varmare klimat utrotar ostronört i Sverige. Foto: Tore Mattsson.

Pressmeddelande -

Ostronört kan bli den första växt i Sverige som dör ut på grund av varmare klimat

Det totala svenska beståndet av ostronört har kraschat under senare år. Under förra årets inventering kunde endast fyrtio plantor hittas. Orsaken är ett allt varmare klimat. Ostronörtens frö behöver en köldperiod under vintern för att gro. Värme och torka gör att både groddplantor och vuxna plantor dör under sommaren. I en kommande artikel i Svensk Botanisk Tidskrift framgår det att antalet plantor minskat med nästan 80 procent sedan 2009.

Tore Mattsson och Olle Molander har inventerat ostronört på Västkusten på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

– Förra året hittade vi bara trettio blommande plantor i hela Sverige. Av de fanns 22 på en enda växtplats, på övriga fanns det bara en till fyra växter per plats, berättar Tore Mattsson. Ostronörten har helt enkelt kraschat helt, den ena växtplatsen efter den andra försvinner.

– Den stora orsaken till den kraftiga minskningen är att arten inte är anpassad till ett varmt klimat, säger Tore Mattsson. Det är en arktisk växt som har haft utpostlokaler här hos oss i södern. Det är samma trend i hela västra Europa. Ostronörten minskar i södra Norge och i Skottland och den är helt borta i övriga Storbritannien och Danmark.

För att ostronörten ska ha en chans att överleva i Sverige på kort sikt har Länsstyrelsen i Västra Götaland samlat in frö från två växtplatser i Bohuslän. Sedan har Göteborgs botaniska trädgård framgångsrikt odlat upp nya plantor från dessa frön som sedan har återförts till växtplatserna.

– På kort sikt är utplantering den enda möjligheten att bevara ostronört i den svenska floran. Långsiktigt ser det däremot väldigt dystert ut för arten som inte klarar av ett allt varmare klimat, säger Peter Post på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Fakta om ostronört

Ostronört (Mertensia maritima) har fått sitt svenska namn av att bladen har en salt smak som liknas vid ostron. Den växer på grusiga eller steniga stränder på västkusten. Det är en flerårig växt med skott som breder ut sig som en solfjäder runt plantans centrum. Bladen är blekt gråblå och blommorna är smalt klocklika och till en början rosaröda men blir sedan blå. Frukterna mognar i slutat av juli till september och sprids ofta med havsvattnet.


Läs mer 

Mattsson, T., Molander, O. & Post, P. 2022: Ett varmare klimat utrotar ostronörten i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 116: 82-89. (Artikeln finns bifogad som pdf bland bilderna).


Kontakt

Tore Mattsson, tore.mattsson@svenskbotanik.se, 073 - 089 00 38

Peter Post, peter.post@lansstyrelsen.se, 070 - 288 54 43

Media

Ostronört1.jpg Foto: Tore Mattsson.

Ostronört2_inventering.jpg. Foto: Olle Molander.

Ostronört3_plantering av ostronört vid Tjurpannan.jpg Foto: Peter Post.

Ostronört4_stående_FotoNiklasAronsson.jpg Foto: Niklas Aronsson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svenska Botaniska Föreningen (SBF) är en ideell förening vars syfte är att samla, tillvarata och främja botaniska intressen samt verka för ökad kännedom om och skydd av vilda växter.
Det görs bland annat genom föreningens två tidskrifter Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter och annan botanisk litteratur som publiceras genom föreningens förlag. Föreningen driver flera olika projekt för att kartlägga landets flora och följer utvecklingen av hotade arter. Föreningens största verksamhet i dag är Floraväktarna.

Föreningen bildades 1907 och idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Det finns 29 regionala botaniska föreningar kopplade till Svenska Botaniska Föreningen runt om i landet som samlar och utbildar botaniskt intresserade personer samt bedriver forskning på lokal nivå.

Som medlem stödjer du vår verksamhet både regionalt och nationellt.

Kontakter

Mora Aronsson

Mora Aronsson

Presskontakt Ordförande 072-512 10 43

Välkommen till Svenska Botaniska Föreningen!

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell förening som verkar för ökad kännedom om och skydd av vilda växter. Föreningen bildades 1907 och idag är föreningen en samlingsplats för alla som är intresserade av botanik.

Svenska Botaniska Föreningen
Kungsängens gård 206
753 23 Uppsala
Sverige