Pressmeddelande -

Ny ordförande i Svenska Fiskhandelsförbundet med viktiga uppgifter på agendan

Höja statusen på fiskhandlaryrket. En samordnad yrkesutbildning över hela landet. Produktutveckla och tillgodose konsumenternas förväntningar. Öka nätverket med fiskbranschen. Med dessa huvudbudskap tar Svante Wedin an sin uppgift som nytillträdd ordförande i Svenska Fiskhandelsförbundet. Svantes förhoppningar är förstås att antalet medlemmar skall öka i landet. Det finns 250-300 fiskhandlare i dag och då är fiskdiskarna i dagligvaruhandeln inte inräknade. Tillsamman blir vi starka, menar Svante. Många fiskhandlare är en- eller fåmans bolag. Då är det svårt att göra sin röst hörd. Även utbildning, egen tidning, internationellt samarbete samt en egen tävling står på programmet. Svante är Sveriges representant i Nordiska rådet för detaljfiskhandel, ett samarbete mellan de nordiska länderna i syfte att utbyta erfarenheter samt gemensamt påverka beslutsfattare. SM i sjömat ligger också Svante varmt om hjärtat. Det första gick av stapeln i slutet av förra året. Det är fiskhandlare runt om i Sverige som tävlar i tre grenar; handskärning av fisk, produkter till försäljning samt exponering. Här gäller det att vara innovativ och samtidigt hålla reda på de regler som finns från Livsmedelsverket och Miljö och hälsa. All ambition skall ju dock leda till det allra viktigaste – nöjda fiskkonsumenter! Det ställs allt högre krav på tillgänglighet, tillagningstips och inte minst produkter färdiga att ställa in i ugnen eller lägga i stekpannan. Ju fler middagslösningar, desto gladare kunder! Här finns mycket spännande att utveckla.

Ämnen

  • Företagande