Gå direkt till innehåll
Björn Nordin blir ny vd för Svensk Form!
Björn Nordin blir ny vd för Svensk Form!

Pressmeddelande -

Björn Nordin blir ny vd för Svensk Form

Efter en gedigen rekryteringsprocess med talrika välmeriterade kandidater har Svensk Forms styrelse nu beslutat vem som blir föreningens tillträdande vd 2024. Det är med glädje och stolthet som vi presenterar Svensk Forms nya vd Björn Nordin.


Idag arbetar Björn Nordin som chef för arkitektur och designfrågor på branschorganisationen Svenskt Trä. Hans bakgrund inom hållbarhetsfrågor och hans närhet till branschen – dels genom den praktiska erfarenheten av att själv vara möbelsnickare, dels genom de visionära projekt han lett på Svenskt Trä, ses som en stor tillgång för att ta Svensk Forms verksamhet in i framtiden.

– Det märks på ett ögonblick att Björn besitter förmågan att engagera med en pedagogisk framtoning och en visionär utblick. Det är precis vad föreningen behöver för att fortsätta det framgångsrika arbetet med att driva på omställningen till ett hållbart samhälle genom god design. Det är med stort förtroende och tillförsikt som vi erbjuder Björn Nordin denna viktiga tjänst, säger Maria Lomholt, Svensk Forms styrelseordförande.

Björn Nordin har mångårig erfarenhet inom formområdet, inte minst genom de många projekt han ansvarat för. Hans långvariga och uppriktiga engagemang i hållbarhetsfrågor har skapat ett stort kontaktnät både lokalt, regionalt och internationellt samt på olika nivåer, såväl politiskt som i näringslivet. Med en bred bakgrund som möbelsnickare, nätverkstekniker och produktionsledare har han inte enbart tillskansat sig insyn i produktionskedjan, utan också tillgodogjort sig en pedagogisk fingerfärdighet och ett innovativt och analytiskt sinne för strategier inom cirkulära kretslopp och långsiktiga relationsbyggen. Björn Nordins arbete genomsyras av en vilja att genom forskning, politiskt påverkansarbete och närheten till det autentiska hantverket utveckla och lyfta designens betydelse i samhället.

– Björns fokus på hållbarhet och hur han kommunicerar kring cirkularitet knyter an perfekt till föreningens vision och varumärkesplattform. Jag har haft glädjen att samarbeta med Björn i flera projekt och lämnar med varm hand över rorkulten till Björn som chef nr 34 i världens äldsta designorganisation, säger Mats Widbom, nuvarande vd för Svensk Form.

– Som ny vd på Svensk Form har jag förhoppningar om att bidra till en kultur som är innovativ, inkluderande och hållbar. Jag strävar efter att skapa plattformar och nätverk för att samla och sprida kunskap och inspiration. Dessutom vill jag öka dialogen om designens betydelse för att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. säger Björn Nordin, tillträdande vd Svensk Form

Björn Nordin tillträder tjänsten som vd för Svensk Form den 15 januari 2024.

För mer information, kontakta:
Elin Seittu, kommunikationsansvarig, Svensk Form
elin.seittu@svenskform.se
+46 (0)72 323 31 48

Maria Lomholt, Svensk Forms styrelseordförande,
+46 (0)70 522 88 50
maria@marialomholt.com

Björn Nordin, tillträdande vd Svensk Form,
+46 (0)72 452 79 53
bjorn.nordin@gmail.com

Ämnen


Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

I samtiden sedan 1845

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

Svensk Form
Svensksundsvägen 13
101 24 Stockholm
SVERIGE