Gå direkt till innehåll
Svensk Forms stipendiater 2020

Pressmeddelande -

Svensk Forms stipendiater 2020

I år har Svensk Form glädjen att dela ut fyra stipendier, som går till Kristina Schultz (Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond), Alexandra Friberg (Axel Larssons Minnesfond) samt Julia Sthillert och Emma Hasselblad (båda Johan Anderssons fond). Stipendierna delades ut av Svensk Forms vd Mats Widbom i Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen under den pågående 175-årsjubileumsveckan.

Kristina Schultz och AI-teknikens implementering i våra framtida liv
Stipendium ur Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond går till person med konstindustriell inriktning. Stipendiet på 75 000 kr är avsett för utlandsstudier. 2020 tilldelas Kristina Schultz detta stipendium med motiveringen:

”Kristina Schultz tilldelas resestipendiet för att kunna genomföra konstindustriella fältstudier i Storbritannien i ett historiskt perspektiv med hög relevans för en av samtidens stora frågor – AI-teknikens implementering i våra framtida liv. Genom studier av Arts & Crafts-rörelsens människocentrerade teknikskepticism ser stipendienämnden fram emot att ta del av vilka slutsatser som Kristina Schultz kommer dra kring vikten av att problematisera det stora teknikskiftet idag."

Alexandra Friberg – för fortsatt utveckling av sin möbelformgivning
Alexandra Friberg får stipendium på 20 000 kr ur Axel Larssons Minnesfond. Till stipendiat utses fysisk person som är studerande eller verksam i Sverige inom området möbelformgivning, möbelhantverk och inredning och som utfört ett nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete inom verksamhetsområdet. Motiveringen lyder:

”Alexandra Friberg visar en formsäker design som hämtar inspiration från svenskt hantverk och möbeltradition. Med enkla medel och resurseffektivt användande av material har Alexandra Friberg skapat en sittvänlig, omfamnande och inbjudande stol med fina detaljer. Stipendienämnden vill med stipendiet uppmuntra Alexandra Friberg till fortsatt utforskning av designprocessen och utveckling av sin möbelformgivning.”

Julia Sthillert för studier av japansk lackeringsteknik och glaskonst
Julia Sthillert får stipendium på 40 000 kr ur Johan Anderssons fond. Till stipendiat utses yrkesutövare under 29 år, verksam inom i första hand konstindustri och hantverk. Stipendiet är avsett för utlandsstudier. Stipendienämndens motivering:

”Julia Sthillert tilldelas resestipendiet för studier av japansk lackeringsteknik och glaskonst. Stipendienämnden finner det särskilt intressant hur stipendiaten vill använda de traditionella teknikerna i mer samtida gestaltningsprocesser med nya material och ett eget formspråk som även inkluderar aspekter av hållbarhet och återbruk.”

Emma Hasselblad – för verksamhet vid ett ”artists in residence” i Brooklyn, New York
Emma Hasselblad får stipendium på 35 000 kr ur Johan Anderssons fond. Till stipendiat utses yrkesutövare under 29 år, verksam inom i första hand konstindustri och hantverk. Stipendiet är avsett för utlandsstudier. Stipendienämndens motivering:

”Emma Hasselblad tilldelas resestipendiet för kontaktskapande och utveckling av sin konstnärliga textila praktik vid ett ”artists in residence” i Brooklyn, New York. Stipendienämnden ser och vill uppmuntra Emma Hasselblads gränsöverskridande och lekfulla skapande där skulptural stickning tänjer gränserna mellan konst-design-konsthantverk.”

Det är Svensk Forms stipendienämnd som väljer vilka kandidater som ska få de åtråvärda stipendierna

Svensk Forms stipendienämnd består av:
Synnöve Mork, formgivare
Magnus Silfverhielm, arkitekt MSA
Kerstin Wickman, designhistoriker och professor
Mats Widbom, vd Svensk Form

Ämnen


Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

Relaterat material

I samtiden sedan 1845

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

Svensk Form
Svensksundsvägen 13
101 24 Stockholm
SVERIGE