Gå direkt till innehåll
Matti Klenells utställningsformgivning Årsringar för Ung Svensk Form 2024
Matti Klenells utställningsformgivning Årsringar för Ung Svensk Form 2024

Pressmeddelande -

Ung Svensk Forms nya utställningsform – Årsringar!

Liksom trädets rötter sträcker sig i en radie långt större än kronans synliga omfattning, kan vi i varje konstverk ana det underliggande arbetet – en formens kultivering av komplexa tankeutmaningar. I februari öppnar utställningen Ung Svensk Form i ny gestalt med Dunkers kulturhus som producent och Matti Klenell som utställningsformgivare!


– Ung Svensk Form som utställning är helt unik. Ambitionen från Dunkers kulturhus håll är att utveckla det redan fantastiska formatet och ta fram en utställningsform som går att återanvända under tre år, anpassar sig till Sveriges olika utställningsrum och sätter bidragen i centrum. För att avslutningsvis tas isär och återanvändas som limiterade möbler. Helt enkelt, ett nytt sätt att bygga och förvalta utställningar, säger Axel Swanstein, utställningsproducent Dunkers kulturhus.


Årsringar
I Matti Klenells utställningskoncept ”Årsringar” för Ung Svensk Form 2024 presenteras en uppsättning stänkmålade träkuber i en variation storlekar. Under transport ligger kuberna resurssmart packade i varandra, som en Babushka eller som just årsringarna på ett träd. Kuberna monteras sedan i podie-öar av varierande höjd och omfattning, vilka erbjuder varje besökare en arkipelag av upptäckter. Utställningsformen gör det möjligt för betraktaren att se synergier verken emellan, samtidigt som de tillgodogörs var och en för sig.

– Årsringar skall användas i tre upplagor och rymma tre årgångar formgivare fram till 2026. Tyngdpunkten ligger därför på en inramning som kan omformas i symbios med de föremål som väljs ut men samtidigt vara ett tydligt koncept som skapar igenkänning och identitet för Ung Svensk Form över tid. Resultatet är en design där lager läggs på lager i en berättelse som bara växer sig starkare över tid och där den enskilda deltagaren blir del av en större helhet, säger Matti Klenell, utställningsformgivare för Ung Svensk Form 2024.


Ett tvärsnitt i trä och tid
Utställningsformen bygger på återanvändande och ett synliggörande av tidens tand. I samarbete med Svenskt Trä som materialrådgivare ses potentiella skönhetsfläckar inte som skavanker utan som kommunikativ kraft. I symbios med träets slumpmässiga kvistmarkörer, får kommande årgångar av utställningen en accentfärg i form av stänkmåleri – den klassiska tidsmarkören för varje anrik ateljé.

Med Matti Klenells handlag och Dunkers kulturhus kompetens ser vi fram emot den flexibla layout som kommer vägleda och engagera besökaren i upplevelsen av de exceptionella verken i den kommande turnén med Ung Svensk Form 2024, säger Karin Wiberg, projektledare Ung Svensk Form.

Utställningen Ung Svensk Form 2024 har vernissage i GreenhouseStockholm Furniture Fair den 6 januari med start klockan 10:00.

Utställningen Ung Svensk Form 2024 är en samproduktion mellan Svensk Form och Dunkers kulturhus. Projektet genomförs i samarbete med IKEA of Sweden, IKEA Museum, Malmö stad, Stockholm Furniture Fair, Svenskt Trä och en lång rad med stipendiegivare och utställningsarrangörer.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Wiberg, projektledare, Ung Svensk Form
karin.wiberg@svenskform.se
+46 (0)70 365 63 25

Elin Seittu, kommunikationsansvarig, Svensk Form
elin.seittu@svenskform.se
+46 (0)72 323 31 48

Axel Swanstein, utställningsproducent Dunkers kulturhus
axel.swanstein@helsingborg.se
+46 (0)72 178 30 67

Ämnen


Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

I samtiden sedan 1845

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening för privatpersoner, företag och yrkesverksamma inom form, design och arkitektur. Föreningen grundades 1845 som Svenska Slöjdföreningen och har sedan dess främjat design i Sverige och utomlands. Svensk Form ger ut tidningen Form sedan 1905.

Svensk Form
Svensksundsvägen 13
101 24 Stockholm
SVERIGE