Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Så kan Sverige klimatanpassas

Arbetet med klimatanpassning i Sverige bör bedrivas långsiktigt, samordningen mellan olika aktörer behöver förbättras, samtidigt som roller och mandat förtydligas. Svensk Försäkring välkomnar huvudslutsatserna i SMHI:s rapport om klimatanpassning som presenterades den 4 mars .

Ökade problem med översvämningar, värmeböljor, ras och skred är bara några exempel på vad Sverige behöver rustas för och det finns ett stort behov av fortsatta insatser. Det konstaterar SMHI i ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, som överlämnades till klimat- och miljöminister Åsa Romson igår. Den nya rapporten ska ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige.

Utredningens viktigaste slutsatser är att lagar, regler, roller och ansvars behöver ses över, samt även att ansvar, strategier och mål behöver tydliggöras. Hur finansieringen av klimatanpassningen ska ske behöver klargöras. Vidare behövs fortsatt forskning och kunskapsförsörjning på området.

Andra förslag handlar om att stärka kommunernas arbete med klimatanpassning.

— Det är viktigt att påskynda detta arbete och få anpassningen spridd över hela landet. Som särskilt uppmärksammas i rapporten så genomför Svensk Försäkring tillsammans med IVL en kartläggning av kommunernas arbete som ska ligga till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Kommunrankning presenteras  i vår

Syftet med kartläggningen är att stödja kommunernas arbete och att tydliggöra vilka utmaningar och behov som kommunerna står inför, samt att lyfta fram goda exempel. Frågorna i undersökningen bygger på det anpassningsverktyg som utvecklats och rekommenderas av EU-kommissionens European Climate Adaptation Platform (Climate-ADAPT). Denna rekommendation ger kommunerna ett bra verktyg för en förankring av klimatanpassningsarbetet lokalt. 

Tanken är att denna undersökning ska genomföras regelbundet framöver. Resultaten och enskilda kommuners rankning kommer att presenteras under våren.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Martin Kling

Martin Kling

Presskontakt Pressansvarig 0761009410

Relaterade nyheter