Pressmeddelande -

Bertil Hult styrelseordförande i Försäkringsförbundet

Bertil Hult utsågs vid förbundsstämman den 5 maj att vara styrelseordförande i Försäkringsförbundet. Bertil Hult är vd och chef för Nordendivisionen på Skandia. Han har suttit i Försäkringsförbundets styrelse sedan 2007 och lett styrelsens arbete sedan hösten 2009.

Till vice ordförande utsågs Sten Dunér, vd för Länsförsäkringar.
 
Övriga ordinarie ledamöter som valdes till Försäkringsförbundets styrelse är Staffan Grefbäck, Alecta, Anders Mossberg, SEB Trygg Liv, Anders Sundström, Folksam, Ingrid Bonde, AMF, Torbjörn Magnusson, If, Per-Erik Gullnäs, Swedbank Försäkring, Rickard Gustafson, Trygg-Hansa, Sarah McPhee, Storebrand/SPP, Lars Nordstrand, Moderna Försäkringar.  Försäkringsförbundets vd Christina Lindenius ingår också i styrelsen.
 
Till suppleanter i styrelsen valde förbundsstämman Britta Burreau, Nordea, Snorre Storset, Handelsbanken Liv och Bengt-Åke Fagerman, Skandia Liv.

För ytterligare information, kontakta kommunikationschef Anette Granberg, 070-280 27 73.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Försäkringsförbundet är försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige. Försäkringsförbundet verkar för ökad kännedom om den privata försäkringsverksamhetens betydelse för samhället och enskilda samt gör utredningar och väcker förslag i frågor av betydelse för försäkringsbranschen.
 
Försäkringsförbundet är en del av Svensk Försäkring i samverkan.

Kontakter

Martin Kling

Presskontakt Pressansvarig 0761009410