Pressmeddelande -

Försäkringsförbundets statistik tredje kvartalet 2008

Försäkringsförbundets statistik för liv- och skadeförsäkring tredje kvartalet 2008 visar att nyteckningen av livförsäkring ökat, liksom de totala premieinkomsterna. Premieinkomsterna för skadeförsäkring har minskat marginellt.

 

Nyteckningen av livförsäkring har ökat med 6 procent mellan det tredje kvartalet 2007 och tredje kvartalet 2008. Ökningen är mest markant vad gäller kapitalförsäkring, som har ökat med 80 procent jämfört med samma period förra året.

 

De totala premieinkomsterna för livförsäkring har ökat med 5 procent till 169 miljarder kronor det tredje kvartalet 2008 jämfört med det tredje kvartalet 2007.

 

Som en konsekvens av den turbulenta utvecklingen på de finansiella marknaderna uppvisar livförsäkringsbolagen en fortsatt negativ totalavkastning. Totalavkastningen blev för de rapporterande bolagen i genomsnitt -7,6 procent de tre första kvartalen 2008.

 

Premieinkomsterna för skadeförsäkring uppgår till 70 miljarder kronor och uppvisar en marginell minskning det tredje kvartalet 2008 jämfört med tredje kvartalet 2007, som främst hänförs till en minskning inom avtalsförsäkringen. Individuellt tecknad skadeförsäkring ligger däremot helt i nivå med motsvarande period förra året.

 

Kvartalsstatistiken hittar du på Försäkringsförbundets webbplats

 

www.forsakringsforbundet.se/q3

 

 

För ytterligare information kontakta Försäkringsförbundets statistiker Lars Andersson, 08-522785 14, eller chefekonom Ellen Bramness Arvidsson, 08-522785 19.


 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • statistik

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Kontakter

Martin Kling

Presskontakt Pressansvarig 0761009410