Gå direkt till innehåll
Många skador efter hagel

Pressmeddelande -

Många skador efter hagel

Den 19 juni inträffade ett omfattande hageloväder i Lidköpingsområdet. Branschorganisationen Svensk Försäkring har gjort en sammanställning av skadornas omfattning. Den visar att närmare 7 000 skador anmäldes till försäkringsbolagen till en uppskattad kostnad på närmare 100 miljoner kronor.

— Det var främst bilar som skadats av de golfbollsstora hagelkornen, men även fönsterrutor, tak och växthus fick omfattande skador, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Under senare år har hageloväder medfört stora kostnader för försäkringsföretag i andra delar av Europa. I somras inträffade flera stora hagelskurar över södra Tyskland. Under perioden 3–12 juni anmäldes 250 000 försäkringsskador till en uppskattad kostnad av 3,5 miljarder kronor.

Sommaren 2013 inträffade två stora hageloväder, ett i södra Tyskland och ett i norra Tyskland. Dessa två oväder orsakade skador som sammantaget uppgick till cirka 36 miljarder kronor.

— I Tyskland har man uppmärksammat att hagel blir vanligare även längre norrut i landet. Till följd av klimatförändringarna med högre temperaturer och fler omfattande skyfall som bär med sig hagel kan vi förvänta oss en ökning av hagelskador även i Sverige.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Presskontakt

Anna Rudérus

Anna Rudérus

Tjänstledig

Relaterade nyheter