Pressmeddelande -

Ny ordförande i Försäkringsförbundet

Torbjörn Magnusson, koncernchef i If, är ny ordförande i Försäkrings-förbundet. Han utsågs vid det konstituerande styrelsemötet efter förbundsstämman den 11 maj.

Till vice ordförande utsågs den avgående ordföranden, Tommy Persson, koncernchef i Länsförsäkringar.

Övriga ordinarie ledamöter som omvaldes till Försäkringsförbundets styrelse är Jens Erik Christensen, Trygg-Hansa, Christer Elmehagen, AMF Pension, Gert Engman, Skandia, Anders Mossberg, SEB Trygg Liv, Tomas Nicolin, Alecta, Lars Nordstrand, Moderna Försäkringar, och Anders Sundström, Folksam. Michael Zell, SPP Liv, är nyvald ledamot av styrelsen, där också Försäkringsförbundets VD Annika Lundius ingår.

Till suppleanter i styrelsen omvalde förbundsstämman Gunnar Andersson, KP Pension och Försäkring, Britta Burreau, Nordea Liv, och Tomas Norderheim, Folksam. Nyvald suppleant är Bengt-Åke Fagerman, Skandia Liv.

För ytterligare information kontakta gärna Försäkringsförbundets VD Annika Lundius, tel 08-522 785 01

 

 

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • tommy persson

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Presskontakt

Martin Kling

Presskontakt Pressansvarig 0761009410