Pressmeddelande -

Svensk Försäkring lanserar ny webbplats

I dag lanserar Svensk Försäkring en ny webbplats. På www.svenskforsakring.se  finns nyheter, information och statistik om försäkringsbranschen. Här finns också våra ståndpunkter i frågor som påverkar försäkringsföretagen.

  – Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår kommunikation med omvärlden, både i Sverige och internationellt. Vår förhoppning är att webbplatsen ska vara en självklar och användbar källa till information om den svenska försäkringsbranschen, säger Christina Lindenius, vd för Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring har även nyligen bytt namn, från att tidigare ha hetat Sveriges Försäkringsförbund, och antagit en ny grafisk profil. Detta, tillsammans med lanseringen av den nya webbplatsen, är ett led i arbetet med att stärka kommunikationen.

Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • svensk försäkring

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för moderna och konkurrenskraftiga spelregler för försäkringsföretagen och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse för enskilda och samhället.

Kontakter

Martin Kling

Presskontakt Pressansvarig 0761009410