Gå direkt till innehåll
Ny VD för Svensk Galopp AB

Pressmeddelande -

Ny VD för Svensk Galopp AB

Svensk Galopp AB fortsätter sin dynamiska utvecklingsprocess och förstärker sin verkställande ledning. Styrelsen har beslutat att utse Gunnar Werner till ny VD för Svensk Galopp. Samtidigt får nuvarande VD Dag Johansson uppgiften att som projektledare och direkt underställd styrelsen koncentrera sig på försäljningen av Täby Galopp.

Under de 200 år galoppsporten har funnits i Sverige har den aldrig stått inför större utmaningar, förändringar och möjligheter än just nu. Arbetet med visionen att lyfta galoppsporten och att göra den till en av de tio mest uppmärksammade sporterna i landet har påbörjats och det pågår intensivt.

Parallellt pågår arbetet med att avyttra Täby Galopp med optimal vinst för att säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi för galoppsporten och för att skapa en ny och unik huvudstadsbana. Denna process kommer att under andra halvåret 2010 gå in i en mycket intensiv fas, vilket ytterligare kommer att öka förväntningarna på den befintliga organisationen.

För att hantera dessa utmanande huvuduppgifter som var och en kräver rätt och nödvändigt fokus har styrelsen i Svensk Galopp beslutat att nuvarande VD Dag Johansson får som huvuduppgift att som projektledare och direkt underställd styrelsen svara för att leda det omfattande anläggningsprojektet inklusive försäljningen av Täby Galopp.

Dag har sedan sitt tillträde i september 2009 svarat för och genomfört den stora omorganisationen av Svensk Galopp med integrationen av Täby Galopp och Göteborg Galopp som väsentliga ingående delar. Dag kommer i sin nya roll att kvarstå som VD för Göteborg Galopp fram tills årsskiftet, samt att ansvara för att det fortsatta omstruktureringsarbetet slutförs.

För att fortsätta det lika prioriterade arbetet med att utveckla galoppen mot fastlagd vision har styrelsen beslutat att utse Gunnar Werner som ny VD för Svensk Galopp. Gunnar har sedan senhösten 2009 arbetat med marknads-, kommunikations-, och diverse utvecklingsfrågor inom organisationen.

Gunnar Werner har en mångårig och dokumenterad erfarenhet av att verka inom såväl privata, föreningsägda, som statliga företag och organisationer i olika utvecklingsfaser. Gunnar har bland annat ett mer än tio årigt förflutet på AB Svenska Spel där han som affärsområdeschef och medlem i koncernledningen arbetade med frågor rörande verksamhetsutveckling. Han är också sedan 20 år tillbaka aktiv inom andra delar av hästsporten och är sedan lika länge aktiv fritidsbonde på en egen hästgård i Vallentuna.

Dag och Gunnar tillträder officiellt i sina nya roller och befattningar den 1 augusti 2010.

För ytterligare frågor; kontakta gärna

Hans Hansson, styrelseordförande;  070 370 16 11

Dag Johansson; 070 284 61 94

Gunnar Werner; 070 56 70 760

Ämnen

Kontakter

Amie Karlsson

Amie Karlsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073-080 27 31
Anna Thelander

Anna Thelander

Presskontakt Marknadsansvarig Jägersro Galopp och Göteborg Galopp 040-671 82 01
Anna Öhgren

Anna Öhgren

Presskontakt Marknadsansvarig Bro Park 073-0838248
Dennis Madsen

Dennis Madsen

Presskontakt Sportchef Sport 08-466 86 03
Cecilia Gråberg

Cecilia Gråberg

Presskontakt Ungdomsansvarig Ponnygalopp och ungdomsfrågor 08-466 86 85
Linda Persson

Linda Persson

Presskontakt Projektledare Nationaldagsgaloppen 070-5134541

Välkommen till Svensk Galopp!

Svensk Galopp är organisationen som förvaltar och utvecklar galoppsporten i Sverige. Galopp i Sverige bedrivs regelbundet på Bro Park i Upplands-Bro, Jägersro Galopp i Malmö och Göteborg Galopp. På Nationaldagen varje år tävlas det dessutom på Gärdet i Stockholm, och en gång per år arrangeras galopptävlingar i Strömsholm.

Du hittar högupplösta bilder från alla svenska galopptävlingar på
www.svenskgalopp.smugmug.com

Svensk Galopp
Box 11014
161 11 Bromma
Sweden