Gå direkt till innehåll
AjaBajaCancer har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

AjaBajaCancer har beviljats 90-konto

Genom att underlätta vardagen, skapa mötesplatser och förenkla sjukhusvistelser finns föreningen AjaBajaCancer som ett stöd för familjer med barn som drabbats av cancer. Nu har de beviljats ett 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

– Det är en viktig milstolpe för vår förening som växer och etablera sig, säger Ellinor Stattin, ordförande AjaBajaCancer.

Det var under 2018, när Ellinor Stattins son och Tove Malms dotter behandlades för cancer, som de träffades på sjukhuset och bestämde sig för att bilda AjaBajaCancer. De ville skapa en organisation som skulle erbjuda ett stöd som de upplevde saknades för familjer som var i samma situation som de själva. Visionen är att ingen ska känna sig ensam när ett barn drabbats av cancer. Arbetet inleddes med insamlingar riktade mot både företag och privatpersoner, främst via sociala medier, för att bland annat kunna erbjuda olika aktiviteter, psykologstöd och enklare finansiering. Nu vill föreningen utvecklas och ansökte därför om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

– Vi vill kunna hjälpa ännu fler familjer som är i samma situation som vi själva har varit i, och då är 90-konto ett måste eftersom det blir en trygghetsstämpel för givarna. Det är många familjer som känner sig ensamma under barnens behandling och ekonomin påverkas mycket för de flesta. Genom vårt stöd kan familjerna till exempel få presentkort på mat, hotellövernattningar, psykologsamtal och få möjlighet att köpa pyssel, spel och leksaker som behövs när barnen inte kan vara i förskolan eller skolan, säger Ellinor Stattin.

Alla drabbade behöver stöd

Varje år drabbas omkring 370 barn av cancer i Sverige. Det innebär att många drabbade barn, syskon och föräldrar behöver stöd ekonomiskt, psykiskt och socialt för att klara perioden under den tuffa behandlingen på bästa sätt. För att nu kunna växla upp verksamheten och hjälpa fler vill AjaBajaCancer nå ut ännu bredare och öka insamlingen.

– Vi vill till exempel kunna samarbeta med fler företag, vilket förhoppningsvis blir enklare nu när vi har ett 90-konto. Vi har varit transparenta och väldigt öppna tidigare, men nu får vi en extern granskning av verksamheten som en kvalitetsstämpel på att pengarna används till rätt saker. Genom våra kontakter med familjer och sjukvårdspersonal ser vi att det finns flera behov där vi skulle kunna underlätta vardagen. Jag hoppas att AjaBajaCancer ska fortsätta att utvecklas för att kunna utgöra ett ännu större stöd för familjerna i framtiden, avslutar Ellinor Stattin.

Svensk Insamlingskontroll följer upp att insamlade pengar används på rätt sätt

Varje år ska organisationer med 90-konto skicka in sina räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll som följer upp att de insamlade pengarna går till rätt saker. Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent får gå till kostnader för insamling och administration. En årsredovisning ska upprättas som ska granskas av en auktoriserad revisor. I förvaltningsberättelsen ska det tydligt beskrivas hur organisationen har arbetat med sitt ändamål, vilka resultat som har uppnåtts och vilken effekt de har haft.

Läs mer på www.insamlingskontroll.se

För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                        lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har över 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer med 90-konto. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Presskontakt

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige