Gå direkt till innehåll
Dandelion Africa Sverige har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

Dandelion Africa Sverige har beviljats 90-konto

Många kvinnor i Kenya lever begränsade och osjälvständiga liv. Den kenyanska organisationen Dandelion Africa motverkar detta genom att lyfta kvinnligt entreprenörskap. Nu tilldelas organisationens svenska stödförening 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Sedan 2009 har Dandelion Africa Kenya arbetat med att stärka ungdomars och kvinnors situation i de marginaliserade kenyanska regionerna Nakuru och Baringo. Genom utbildning i bland annat hälsa och entreprenörskap har organisationen skapat bättre förutsättningar för både politiskt inflytande och större ekonomisk självständighet för tusentals kvinnor.

Sedan 2012 finns också en svensk stödförening, Dandelion Africa Sverige, som nu har tilldelats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll för sitt arbete med att stötta verksamheten i Kenya.

– Vår uppgift i Sverige är att skapa ekonomiskt stöd och sprida information om arbetet i Kenya. Vi är ute på högskolor och universitet och uppmuntrar människor att åka till Kenya för att antingen göra volontärarbete inom organisationen eller förlägga sitt examensarbete dit, säger Pär-Håkan Andersson, ordförande i Dandelion Africa Sverige.

Företag kräver 90-konto

Förutom att arbeta med mikrofinansiering och hålla utbildningar inom familjeplanering, har Dandelion Africa också upprättat mobila vårdcentraler för att nå ut med hälsovård i utsatta områden. Även unga män involveras för att driva på attitydförändringar kring jämställdhet i samhället.

– 2000 kvinnor har skapat sin egen inkomst genom vårt arbete, 200 000 människor har passerat våra vårdcentraler i byarna. Vi jobbar i 45 olika skolor med att stärka tjejernas roll. När vi nu har blivit godkända för 90-konto i Sverige kommer vi att kunna bidra till att stötta den här utvecklingen ännu mer. När vi vänder oss till företag i Sverige är det många som kräver att Svensk Insamlingskontroll har godkänt verksamheten. Nu kan vi visa att vi lever upp till deras krav. Det är en kvalitetsstämpel, sägerPär-Håkan Andersson.


Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

  • Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.
  • Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.
  • Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.
  • Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

2017 skänkte svenska folket 7,8 miljarder kronor till insamlingsorganisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls statistik för 2017 finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.seFör frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                                     lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Presskontakt

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige