Gå direkt till innehåll
Do Good Now har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

Do Good Now har beviljats 90-konto

Cirka 1 miljon barn utnyttjas i människohandel, enligt FN. Svenska Do Good Now arbetar med att både motverka och informera om problemet, bland annat genom att bygga transithem i Nepal. Nu har organisationen tilldelats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Människohandel är ett globalt problem. Den upprätthålls av en efterfrågan som finns i både fattiga och rika delar av världen. Särskilt utsatta är barn. Enligt FN utnyttjas omkring 1 miljon minderåriga i det som kallas human trafficking. Av dessa har 95 procent upplevt sexuellt utnyttjande.

En av de organisationer som arbetar med att motverka människohandel är den svenska ideella föreningen Do Good Now. Föreningen drivs av Ulrika Lorenz och hennes familj, som sedan 2006 har arbetat med att både informera om problemet och bistå med direkt hjälp till utsatta.

– Utmaningen är den efterfrågan på människohandel som finns. Det räcker att vi i Sverige efterfrågar ett billigt klädesplagg, så skapas det också en efterfrågan på barnarbete. Och redan utsatta och utnyttjade barn blir lätta offer inom trafficking och sex trafficking, säger Ulrika Lorenz.

Transithem för barn i Nepal

Sedan 2010 arbetar Do Good Now med att sponsra skyddade boenden, så kallade transithem, för drabbade barn i Nepal. Do Good Now samarbetar på plats med den lokala organisationen ABC Nepal kring tre befintliga transithem. Ett fjärde planeras att byggas under 2020 och 2021. Utöver transithemmet kommer Do Good Now även att bygga ett bed and breakfast som överlåts åt en lokal organisation att driva. En del av överskottet från den verksamheten kommer att skänkas till transithemmet. Detta skapar förutsättning för att behovet av donationer kan minska.

-Genom detta bed and breakfast kan vandrare få se inte bara landets skönhet, utan även få en förståelse för dess baksidor, säger Ulrika Lorenz.

Kvalitetsstämpel

Anledningen till att Do Good Now valde att ansöka om 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll var att flera givare efterfrågade det som en säkerhet.

– Först kände vi oss vilsna kring de krav som ställdes. Men sedan vi fick en personlig kontakt med de som arbetar på Svensk Insamlingskontroll blev det betydligt enklare. Vi är jätteglada att också en sådan liten organisation som vår kan få den här kvalitetsstämpeln, säger Ulrika Lorenz.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Vid den senaste sammanställningen skänkte svenska folket 7,7 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls statistik finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.se


För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                                               lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Presskontakt

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061