Gå direkt till innehåll
Föreningen för Terapikolonier har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

Föreningen för Terapikolonier har beviljats 90-konto

Sedan en lång tid tillbaka har Föreningen för Terapikolonier erbjudit koloniverksamhet för barn och ungdomar som har det svårt. Nu har föreningen beviljats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

– Det blir en otroligt viktig del för vår framtida insamling och en kvalitetssäkring av gåvorna som bevisar att det vi gör är kontrollerat, säger Stefan Redebo, ordförande.

Föreningen för Terapikolonier har anor så långt tillbaka som till början av 1930-talet. Den första verksamheten hette Skollovsföreningen för psykiskt ömtåliga barn och erbjöd långa kollovistelser på Kymendö koloni i Stockholms skärgård. Under nästan 20 år har Terapikolonier drivits i form av ett aktiebolag som haft ett vårdavtal med Stockholms läns landsting. Som en specialenhet inom länets barn- och ungdomspsykiatri var Terapikolonier ett led i en vårdkedja med tätt samarbete kring pågående insatser på BUP och andra specialistmottagningar. Barn med psykisk ohälsa, som har det svårt med utanförskap och annan social problematik, har erbjudits hjälp i form av gruppbehandling i sommarkolloformat, där roliga aktiviteter har kombinerats med psyko-social träning. Upplägget har varit väldigt uppskattat av både barn och föräldrar, men 2018 beslutade Region Stockholm att inte förlänga vårdavtalet och verksamheten har sedan dess legat vilande och gått från aktiebolag till ideell förening. För att få igång verksamheten igen och kunna erbjuda fler barn och ungdomar chansen att komma till terapikollo ansökte föreningen om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

– Vi vet att vi har gjort väldigt stor skillnad för barn och ungdomar som har psyko-sociala svårigheter och att verksamheten ute på våra gårdar verkligen är något som många ser fram emot. Jag är väldigt glad över att vi har blivit beviljade 90-konto eftersom det breddar vår bas för att hitta nya givare. Många kräver den här typen av kontroll idag. Det var helt enkelt ett självklart val för oss, säger Stefan Redebo.

Satsar på sommaren 2022

Terapikoloniverksamheten ute i Stockholms skärgård har inte genomförts under de två senaste somrarna, men förhoppningen är att kunna erbjuda grupper igen till nästa år. Idag består föreningen av 60 medlemmar och en styrelse på nio personer, som alla är måna om att gårdarna på Kymendö och Söderviken ska kunna öppna upp igen. Med hjälp av sitt nya 90-konto tror Stefan Redebo att det är möjligt.

– Det är helt klart en stor omställning för oss att gå från offentlig finansiering till att hitta helt nya sätt. Vi är dock väldigt hoppfulla och alla som jobbar här har ett otroligt engagemang som gör att vi hela tiden tar små steg framåt. Pandemin har satt lite käppar i hjulet för oss, men jag är övertygad om att vi kommer att klara det. Vi är en speciell grupp människor som jobbar dagar och nätter för att nå resultat eftersom vi vet att terapikolonier gör skillnad, avslutar Stefan Redebo.

Svensk Insamlingskontroll följer upp att insamlade pengar används på rätt sätt

Varje år ska organisationer med 90-konto skicka in sina räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll som följer upp att de insamlade pengarna går till rätt saker. Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent får gå till kostnader för insamling och administration. En årsredovisning ska upprättas som ska granskas av en auktoriserad revisor. I förvaltningsberättelsen ska det tydligt beskrivas hur organisationen har arbetat med sitt ändamål, vilka resultat som har uppnåtts och vilken effekt de har haft.

Läs mer på www.insamlingskontroll.seFör frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                        lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har över 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer med 90-konto. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Presskontakt

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige