Gå direkt till innehåll
Friends of the Panzi Hospital har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

Friends of the Panzi Hospital har beviljats 90-konto

Panzisjukhuset hjälper kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld i Demokratiska Republiken Kongo. Sedan Sverige dragit in sitt bistånd till sjukhuset försöker Friends of the Panzi Hospital fylla luckan. Nu har föreningen tilldelats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

I konflikthärjade Demokratiska Republiken Kongo, också kallat Kongo-Kinshasa, har Panzisjukhuset blivit en omistlig institution för landets våldsutsatta civilbefolkning. Sjukhuset grundades av fredspristagaren Denis Mukwege och ger varje år vård åt tusentals kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld.

För att möta de enorma behoven i Kongo-Kinshasa bildades i slutet av 2018 den svenska föreningen Friends of the Panzi Hospital.

– Sedan 20 år tillbaka pågår ett lågintensivt krig i D.R. Kongo där sexuellt våld används som vapen. Detta är växande problem i landet. Kvinnor och barn är helt förstörda. Därför tycker vi att Panzisjukuset är värt att stötta. Vi behöver samla in 3,5 miljoner kronor om året för att sjukhuset ska klara sina driftkostnader, säger Peter Rothschild, ordförande för Friends of the Panzi Hospital.

Konfliktmineraler bakom våldet

En av de främsta orsakerna till konflikten i D.R. Kongo är landets rika tillgångar på sällsynta mineraler, ofta kallade konfliktmineraler, som används i tillverkningen av moderna elektronikprodukter. Förutom att stötta sjukhuset arbetar Friends of the Panzi Hospital med att öka medvetenheten kring hur marknaden för till exempel mobiltelefoner påverkar situationen i länder som D.R. Kongo.

– Vi vill väcka en debatt kring dessa konfliktmineraler. Det är vi som föder de företag som utvinner mineralerna i D.R. Kongo. Vi måste ställa högre krav på tillverkarna, säger Peter Rothschild.

Rimliga krav

Friends of the Panzi Hospital ansökte om 90-konto bland annat för att kunna nå institutionella givare och företag, som ofta har det som villkor för att skänka pengar.

– De krav som Svensk Insamlingskontroll ställer är helt rimliga. Det är jätteviktigt att organisationer som vår har koll på sin administration och kan visa att pengarna går dit de ska, säger Peter Rothschild.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Vid den senaste sammanställningen skänkte privatpersoner 8,6 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls statistik finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.se
För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                         lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har över 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer med 90-konto. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Kontakter

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige