Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fyra organisationer med barnen i fokus har beviljats 90-konto

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Ett bra liv, Barnens Guldkant, Sveriges Makalösa Föräldrar och Scouterna. 2011 skänkte svenska folket 5,2 miljarder kronor till insamlingsorganisationer med 90-konto.

För att få 90-konto måste organisationen uppfylla en rad högt ställda krav. Man måste ha ett tydligt syfte med insamlingen. Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration. Ledamöter i styrelsen får inte ha betalningsanmärkningar. Årsredovisningen måste skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Scouternas syfte är att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla medborgare, i såväl det lokala som globala samhället. Stiftelsen Ett bra liv verkar för fattiga och utsatta barn i Thailand, och erbjuder bland annat hjälp till utbildning. Föreningen Barnens Guldkant möjliggör sociala och fysiska aktiviteter för barn där ekonomiska resurser saknas för att främja en aktiv fritid, social utveckling och motverka utanförskap. Föreningen Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn.

– Det svenska folkets vilja att skänka till välgörenhet ökar stadigt. Det innebär att vikten av 90-konto växer. Den som vill vara säker på att en insamlingsorganisation verkligen är seriös bör därför kontrollera med oss om den har 90-konto, säger Agneta Landqvist på Svensk Insamlingskontroll.

För frågor kontakta:
Agneta Landqvist, 08-783 80 62
al@insamlingskontroll.se 

Ämnen

Kategorier


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening. Föreningen bildades 1980 under namnet Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, av arbetsmarknadens parter SAF (numera Svenskt Näringsliv), Saco, TCO och LO samt FAR (organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen).

 Våra medlemmar och huvudmän är idag Svensk Näringsliv, Saco, TCO och LO. Svensk Insamlingskontroll tog över den kontroll över insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 hade utövats av Näringslivets Granskningsnämnd som var ett organ inom SAF. År 1943 ingick Näringslivets Granskningsnämnd ett avtal med Kungliga Poststyrelsen som innebar att de organisationer som Granskningsnämnden kontrollerade kunde få ett särskilt postgironummer med sex siffror som började med 90. Numera har vi avtal med Nordea och kontona benämns PlusGiro. Det har även tillkommit en extra kontrollsiffra, varför 90-kontona i dag är sjusiffriga.

Sedan år 2006 har Svensk Insamlingskontroll även ett avtal med Bankgirocentralen med samma innebörd. Detta innebär att stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som har sjusiffriga PlusGirokonton och Bankgiro som börjar med 90 har godkänts och granskas av oss. Den första juli 2009 bytte vi namn till Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll har sedan 2006 en överenskommelse med de fyra svenska mobiltelefonoperatörerna - TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre - angående abonnemang av "premium SMS välgörenhetsnummer 72 900 - 72 999". Pengar kan doneras av givare genom ett SMS till dessa nummer. Numren i denna serie delas  endast ut till insamlingsorganisationer som har beviljats 90-konto.

De organisationer som vi beviljar 90-konto blir inte medlemmar i vår förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanteroch firmatecknare försäkrar att de följer våra föreskrifter och anvisningar samt att vi får granska 90-kontoinnehavaren.


Kontakter

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige