Gå direkt till innehåll
Gåvor och bidrag till organisationer med 90-konto når nya rekordnivåer– Svensk Insamlingskontroll presenterar ny statistik

Pressmeddelande -

Gåvor och bidrag till organisationer med 90-konto når nya rekordnivåer– Svensk Insamlingskontroll presenterar ny statistik

Totalt ökade insamlingsorganisationerna med 90-konto sina intäkter med 1 miljard kronor 2014 jämfört med föregående år. De totala intäkterna för insamlingsorganisationer med 90-konto uppgick 2014 till 17,8 miljarder.

Svensk Insamlingskontroll offentliggör i dag sin statistik för insamlingsåret 2014, som är baserad på 90-kontoinnehavarnas rapportering.

Insamlingsorganisationernas sammanlagda intäkter från allmänheten, myndigheter, organisationer och företag uppgick 2014 totalt till 17,8 miljarder. Jämfört med föregående år ökade intäkterna med 1 miljard kronor.

Den svenska allmänhetens givmildhet uppgick 2014 till hela 6,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 331 miljoner kronor jämfört med året innan. Det överstiger till och med 2005, året efter tsunamin som var exceptionellt med en insamling på 5,3 miljarder.

– Med detta följer ett ökat behov av kontroll av vilka som står bakom en organisation,
att de har ordning på sin ekonomi och hur de använder pengarna, säger Lena Hörnblad, kanslichef på Svensk Insamlingskontroll, en ideell förening som beviljar 90-konton.

Det finns idag 422 (404) organisationer som bedriver insamlingsverksamhet med 90-konto i Sverige. Insamlingsorganisationen som har ett 90-konto garanterar att insamlingen är seriös. Allmänheten och övriga gåvogivare har blivit mer medveten om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar.

90-kontot och Svensk Insamlingskontrolls logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).

Utförligare statistik med flerårsöversikt finns att hämta på www.insamlingskontroll.se

För frågor kontakta:

Kanslichef Lena Hörnblad, 08-783 80 61 lh@insamlingskontroll.se

Controller Tommy Jonsson, 08-783 80 63 tj@insamlingskontroll.se

Ämnen

Kategorier


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Våra huvudmän är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer - LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Föreningen leds av en styrelse där varje huvudman utser en ledamot och en ersättare. Ledamöterna utser en ordförande som ska vara lagfaren och erfaren i domarvärv, och väljer inom sig, en vice ordförande. Svensk insamlingskontrolls kanslichef ingår i styrelsen.

Föreningen bildades 1980 under namnet Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, av arbetsmarknadens parter SAF (numera Svenskt Näringsliv), Saco, TCO och LO samt FAR (organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen).

Svensk Insamlingskontroll tog över den kontroll över insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 hade utövats av Näringslivets Granskningsnämnd som var ett organ inom SAF. År 1943 ingick Näringslivets Granskningsnämnd ett avtal med Kungliga Poststyrelsen som innebar att de organisationer som Granskningsnämnden kontrollerade kunde få ett särskilt postgironummer med sex siffror som började med 90. Numera har vi avtal med Nordea och kontona benämns PlusGiro. Det har även tillkommit en extra kontrollsiffra, varför 90-kontona i dag är sjusiffriga.

Sedan år 2006 har Svensk Insamlingskontroll även ett avtal med Bankgirocentralen med samma innebörd. Detta innebär att stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som har sjusiffriga PlusGirokonton och Bankgiro som börjar med 90 har godkänts och granskas av oss. Den första juli 2009 bytte vi namn till Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll har sedan 2006 en överenskommelse med de fyra svenska mobiltelefonoperatörerna - TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre - angående abonnemang av "premium SMS välgörenhetsnummer 72 900 - 72 999". Pengar kan doneras av givare genom ett SMS till dessa nummer. Numren i denna serie delas endast ut till insamlingsorganisationer som har beviljats 90-konto.

De organisationer som vi beviljar 90-konto blir inte medlemmar i vår förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare försäkrar att de följer våra föreskrifter och anvisningar samt att vi får granska 90-kontoinnehavaren.

Kontakter

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige