Gå direkt till innehåll
Gelinstiftelsen har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

Gelinstiftelsen har beviljats 90-konto

Gelinstiftelsen grundades av Njurförbundet i Västsverige redan i början av 80-talet, med målet att samla in pengar till forskning som rör njurtransplantationer. Nu önskar stiftelsen att nå ut bredare och ansökte därför om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

– Det känns väldigt positivt att nu ha beviljats ett 90-konto. Det behövs göras mer inom njurtransplantationsområdet och det här kan ge en rejäl skjuts, säger Håkan Hedman, styrelseordförande Gelinstiftelsen.

Varje år görs det cirka 400 njurtransplantationer i Sverige, och det står ungefär 700 svenskar i kö för att få en ny njure. Sedan Håkan Hedman, styrelseordförande i Gelinstiftelsen, genomgick sin njurtransplantation för 35 år sedan har forskningen gått framåt, men inte i den takt som många kanske hade önskat. En av de största svårigheterna är avstötning, och trots att det under åren har tillkommit nya mediciner krävs det fortfarande mer forskning. Människor med ett starkt immunförsvar har fortfarande svårt att behålla sin transplanterade njure. Stiftelsen har under många år samlat in medel via stiftelsegåvor, testamenten och minnesgåvor, men valde att i år ansöka om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

– Det saknas fortfarande väldigt mycket forskning kring området och hela frågan kring donation, människors vilja att donera organ, måste komma högre upp på agendan. Vi har genom åren gjort några insamlingskampanjer men vill nu satsa ännu bredare och nå fler. Vi ansökte om ett 90-konto för att det tryggar vår legitimitet och trovärdighet. Det ställer högre krav på oss som styrelse och uppmanar till ordning och reda, säger Håkan Hedman.

Ska främja forskningen

Gelinstiftelsen grundades år 1980 på initiativ av Njurförbundet Västsverige. Namnet är en hyllning till professor Lars-Erik Gelin som utförde den första njurtransplantationen i Göteborg och vars klinik kom att bli den största transplantationsenheten i Sverige. Stiftelsens huvudsakliga syfte är att samla in pengar till forskning som i första hand rör avstötning och olika biverkningar som drabbar transplanterade. I år har fokus däremot legat på covid-19 och sjukdomens relation till och påverkan på njurtransplantationer. Håkan Hedman har varit med i stiftelsen länge och ser nu fram emot möjligheten att samla in ännu mer medel till forskningen.

– Vi behöver bli mer i tiden och satsar nu bland annat på en ny hemsida och att nå ut mer på sociala medier. Att ha beviljats 90-konto känns väldigt skönt och jag tror att det kommer att innebära ett stort lyft för Gelinstiftelsen, avslutar Håkan Hedman.

Svensk Insamlingskontroll följer upp att insamlade pengar används på rätt sätt

Varje år ska organisationer med 90-konto skicka in sina räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll som följer upp att de insamlade pengarna går till rätt saker. Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent får gå till kostnader för insamling och administration. Varje år ska en årsredovisning upprättas som ska granskas av en auktoriserad revisor. I förvaltningsberättelsen ska det tydligt beskrivas hur organisationen har arbetat med sitt ändamål, vilka resultat som har uppnåtts och vilken effekt de har haft.

Läs mer på www.insamlingskontroll.se


För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                             lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har över 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer med 90-konto. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Kontakter

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige