Gå direkt till innehåll
Ny statistik: Givandet till den ideella sektorn har ökat trots pandemin

Pressmeddelande -

Ny statistik: Givandet till den ideella sektorn har ökat trots pandemin

Nya siffror från Svensk Insamlingskontroll visar att gåvorna och bidragen till den ideella sektorn ökade under 2020. Totalt samlades 18,8 miljarder kronor in av de 441 organisationer som har 90-konto.

– Insamlandet ökade med 118 miljoner kronor trots en pågående pandemi. Det är något förvånande, men framför allt otroligt glädjande, säger Tommy Jonsson, ekonomiansvarig på Svensk Insamlingskontroll.

När Svensk Insamlingskontroll presenterade 2019 års siffror i juni förra året hade man en viss oro för att 2020 skulle bli ett nedåtgående år till följd av pandemin. Farhågorna besannades dock inte vad gäller den totala siffran insamlade medel som under 2020 uppgick till 18,8 miljarder kronor – en ökning med 0,6 procent jämfört med föregående år.

– Den positiva trenden med ett ökat givande håller i sig, vilket är väldigt glädjande. Vi trodde nog att pandemin skulle påverka insamlingen till den ideella sektorn mycket mer, säger Tommy Jonsson.

Trendbrott: Privatpersoner skänker mindre – näringslivet mer

Under 2020 har de insamlade medlen från privatpersoner minskat med 371 miljoner kronor, eller 4,3 procent. Detta tros bland annat bero på att second hand-butiker har tvingats stänga under pandemin, med minskad försäljning av kläder och varor som följd, och minskade intäkter av försäljning med gåvobevis. Samtidigt har gåvor och bidrag från företag ökat med 8,7 procent.

– Det har varit ett stort omställningsår för många, där privatpersoner kanske har tvingats till permittering och därmed behövt lägga hundralapparna som brukar gå till välgörenhet på andra saker i livet. Det är dock väldigt positivt att näringslivet har ökat sina bidrag, vilket kan bero på att de företag som det fortsatt har gått bra för under pandemin har haft utrymme att bidra mer och känt att de vill stötta, säger Tommy Jonsson.

Organisationer har tvingats till paus

Vad gäller ändamålsuppfyllelsen, alltså hur mycket av de insamlade medlen som går till organisationernas faktiska ändamål, så har det minskat jämfört med föregående år - från 88,5 procent till 87,0. Detta tros vara en direkt följd av pandemin.

– Många organisationers olika projektarbeten runt om i världen har inte har kunnat genomföras eftersom flera regioner och länder har tvingats stänga sina gränser. Det är helt enkelt en rad insatser som har fått sättas på paus och därför har inte medel kunnat användas till ändamålet, säger Tommy Jonsson.

Positiv framtid för den ideella sektorn

När samhället nu börjar öppna upp efter ett för många tufft år, tror Tommy Jonsson att givandet från privatpersoner kommer att ta fart igen. Förhoppningen är att nästa års siffror ska visa att givandet från både privatpersoner och näringslivet ökar.

– Vår känsla säger att det börjar vända nu, även om det är svårt att sia om framtiden. Det är väldigt glädjande att de insamlade medlen har stått stadigt under en otroligt svår period, till och med ökat, så nu kan vi bara fortsätta uppåt härifrån, avslutar Tommy Jonsson.

Underlaget utgörs av 441 organisationer med 90-konto som bedriver insamlingsverksamhet. Sammanställningen bygger på ett granskat räkenskapsmaterial som organisationerna årligen ska rapportera in till Svensk Insamlingskontroll som ger ett jämförbart utfall mellan åren.

För frågor, kontakta:

Tommy Jonsson 08-783 80 63 tj@insamlingskontroll.se

Lena Hörnblad, 08-783 80 61 lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Taggar


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har över 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer med 90-konto. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Presskontakt

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige