Gå direkt till innehåll
Ideella Föreningen En Frisk Generation har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

Ideella Föreningen En Frisk Generation har beviljats 90-konto

En Frisk Generations syfte är att bidra till barns fysiska och psykiska välmående. Sedan 2011 har den ideella föreningen främjat folkhälsan genom att erbjuda familjer runt om i Sverige kostnadsfria aktivitetsprogram. Nu har de beviljats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

– Det betyder mycket för oss. Ett 90-konto är som en nyckelhålsmärkning – en garant för att man som organisation arbetar med uppföljning, kvalitet och är seriösa med sin insamling, säger Janna Hellerup Ulvselius, Generalsekreterare.

Endast två av tio unga är fysiskt aktiva mer än 60 minuter om dagen och stillasittandet ökar, samtidigt som den psykiska ohälsan hos barn och unga har fördubblats sedan 80-talet. Dessutom skiljer sig möjligheterna till ett långt och friskt liv beroende på var i landet du bor och vilken socioekonomisk status du har. Detta är något som den ideella föreningen En Frisk Generation vill ändra på och arbetar därför för att bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Föreningen erbjuder bland annat kostnadsfria, hälsofrämjande aktiviteter ett par gånger i veckan under ett helt skolår till familjer i en rad kommuner runt om i landet. Målet med familjeprogrammet är att bidra till en jämlik hälsa, ge en meningsfull fritid, stärka familjerelationer och öka den sociala delaktigheten. Sedan 2011 har föreningen bland annat samlat in medel via kommuner och olika sponsorer, men önskar nu att nå ut bredare och samla in pengar från fler privatpersoner. Därför ansökte de om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll, något som nu har beviljats.

– Det finns ett otroligt värde i att ha ett 90-konto, det är det enda sättet att visa på sin seriositet. Det gör också att vi hamnar i sammanhang med andra, liknande aktörer där vi kan lära av varandra. Ska vi kunna samla in medel från privatpersoner är 90-konto ett måste och det skapar förutsättningar för oss att växla upp, säger Janna Hellerup Ulvselius.

Stora skillnader på folkhälsan i landet

De metoder som En Frisk Generation jobbar med har utvärderats av forskare på Karolinska Institutet och har bevisats främja den fysiska och psykiska hälsan hos både barn och vuxna. Under året som familjerna deltar i programmet får de inte bara testa olika idrotts- och friluftsaktiviteter, utan också lära sig mer om kost, motion och tandhälsa. Kunskapen om hälsa och en god livsstil skiljer sig mycket åt i olika delar av landet, där familjers socioekonomiska status spelar stor roll. Föreningens strävan är därför framför allt att unga ska ha samma förutsättningar till ett långt och hälsosamt liv, oberoende var i landet de bor.

– Det skiljer sig flera år i förväntad livslängd om du bor i Norsborg eller Danderyd, och så vill vi naturligtvis inte ha det. Dessa skillnader i folkhälsan runt om i landet måste vi komma åt. Nu hoppas jag att vi ska kunna nå fler, kunna vara den kraft som skapar bättre förutsättningar för alla barn i Sverige att leva hälsosammare och få ett långt och friskt liv. Vi vill vara med och bidra till den förändringen, att få en jämlik hälsa i Sverige, avslutar Janna Hellerup Ulvselius.

Svensk Insamlingskontroll följer upp att insamlade pengar används på rätt sätt

Varje år ska organisationer med 90-konto skicka in sina räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll som följer upp att de insamlade pengarna går till rätt saker. Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent får gå till kostnader för insamling och administration. En årsredovisning ska upprättas som ska granskas av en auktoriserad revisor. I förvaltningsberättelsen ska det tydligt beskrivas hur organisationen har arbetat med sitt ändamål, vilka resultat som har uppnåtts och vilken effekt de har haft.

Läs mer på www.insamlingskontroll.se


För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                                            lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har över 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer med 90-konto. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Presskontakt

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige