Gå direkt till innehåll
Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter har beviljats 90-konto

1000 Möjligheters syfte är att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom olika verksamheter arbetar de för att minska unga, framförallt tjejers, utsatthet i samhället. Nu har stiftelsen beviljats ett 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

– Vår ambition framöver är att växa och för det behöver vi en långsiktig och hållbar finansiering. Det kan ett 90-konto vara med och bidra till, säger Zandra Kanakaris, grundare av Insamlingsstiftelsen 1000 möjligheter.

Utifrån en feministisk grund och tron om att en förändring av destruktiva maskulinitetsnormer är en av de viktigaste nycklarna till att förebygga våld, startades 1000 Möjligheter år 2010. Det blev då Sveriges första ungdomsjour från att tidigare ha varit en tjejjour, och fem år senare gjordes föreningen om till en stiftelse. Genom olika verksamheter hjälper 1000 Möjligheter unga som har utsatts för våld i nära relationer eller sexuell exploatering och prostitution, bland annat via verksamheterna ungarelationer.se och ellencentret.se. Här kan unga få stöd och hjälp via chattfunktioner samt tillgång till en ungdomsanpassad kunskapsbank för att lära sig mer. Utöver att stödja ungdomar arbetar 1000 Möjligheter även med att förebygga och påverka debatten om ungas utsatthet för våld i samhället. Stiftelsen har tidigare finansierats av statliga bidrag och kommunalt stöd, men efter att ha sett att allt fler vill engagera sig och att ämnet kommit högre upp på dagordningen ansökte de om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

– Vi vet att det finns ett oerhört bristande stöd för unga tjejer, samtidigt som killars våld mot tjejer, prostitution och sexuell exploatering är ett enormt samhällsproblem. Debatten kring mäns våld mot kvinnor har äntligen fått mer uppmärksamhet, men för att våldet ska upphöra måste även killars våld mot tjejer tas på allvar och motverkas. Vi är tacksamma för att nu ha blivit beviljade ett 90-konto eftersom det kan hjälpa oss att nå ut på ett annat sätt än tidigare, säger Zandra Kanakaris.

Ökat behov av stöttning

Under det första året som ungarelationer.se, som är en nationell stöd- och kunskapsplattform, låg live hade siten över 200 000 unika besökare och 5 400 chattsamtal. Det är enligt Zandra Kanakaris ett starkt bevis för att unga är i stort behov av stöttning och att det måste till fler insatser för att kunna erbjuda hjälp till alla som behöver. I sin satsning framåt vill 1000 Möjligheter bland annat anlita och utbilda fler volontärer, samt utöka den nationella stödlinjens öppettider.

– Den motsvarande stödlinje som finns för vuxna är öppen dygnet runt, året om, men vi har inte möjlighet till det som det ser ut idag. Vi strävar efter att barn och unga ska ha samma möjligheter till stöd, säger Zandra Kanakaris och fortsätter:

– Vi är en liten organisation som gör något väldigt stort. Att vi nu kan bredda insamlingen med hjälp av ett 90-konto är en viktig milstolpe och ett stort kliv i rätt riktning, avslutar Zandra Kanakaris.

Svensk Insamlingskontroll följer upp att insamlade pengar används på rätt sätt

Varje år ska organisationer med 90-konto skicka in sina räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll som följer upp att de insamlade pengarna går till rätt saker. Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent får gå till kostnader för insamling och administration. En årsredovisning ska upprättas som ska granskas av en auktoriserad revisor. I förvaltningsberättelsen ska det tydligt beskrivas hur organisationen har arbetat med sitt ändamål, vilka resultat som har uppnåtts och vilken effekt de har haft.

Läs mer på www.insamlingskontroll.seFör frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                     lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har över 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer med 90-konto. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Presskontakt

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige