Gå direkt till innehåll
Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro har beviljats 90-konto

Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, har varit avgörande för framför allt unga cancerforskare. Med en nystartad stiftelse, som nu har beviljats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll, kan fler forskare söka pengar ur organisationens fond.

Lions Cancerforskningsfond delar sedan 1984 ut medel till forskare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Genom att starta en ny stiftelse med en bredare ändamålsparagraf kan nu även forskare på Universitetssjukhuset i Örebro få del av de insamlade medlen. Bakom stiftelsen står de tre Lion-distrikten Bergslagen, Gävle-Dala och Uppland.

– När den första fonden stiftades var sjukhuset i Örebro inte akademiskt. Något som var ett krav för att kunna söka medel ur fonden. När de sedan fick universitetsstatus ville vi kunna lämna anslag även till deras forskning. Därför startade vi i sommar en ny fond, som successivt kommer att ersätta den gamla, säger Dag Hedin, ordförande för stiftelsen, vars fullständiga namn är Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro.

Stöttar de som inte disputerat

Lions driver ett antal cancerforskningsfonder i Sverige. Medlen till våra två fonder samlas in via minnesblad och gratulationskort, eller som testamenterade gåvor. Gåvor kommer även från de lokala Lion-klubbarna i våra distrikt.Pengarna går främst till forskare i början av sina karriärer.

– Har man inte disputerat har man i praktiken inga chanser att få anslag från de andra stora fonderna. Så vi gör stor nytta. Många av dem som vi har stöttat har senare fått professurer. Vi har blivit en inkörsport, säger Dag Hedin, den nya stiftelsens ordförande.

Arbetar helt ideellt

Att ansöka om 90-konto i samband med att stiftelsen bildades var en självklarhet, berättar Dag Hedin.

– Det är en kvalitetssäkring. Vi står under Svensk Insamlingskontrolls regelverk som säger att vi måste dela ut minst 75 procent av våra insamlade medel. Vi har en omkostnadsnivå på cirka 2 procent och arbetar alla helt ideellt. Så vi uppfyller kraven med god marginal, säger Dag Hedin.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

  • Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.
  • Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.
  • Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.
  • Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Vid den senaste sammanställningen skänkte svenska folket 7,7 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls nya statistik finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.seFör frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                                    lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Regioner


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Presskontakt

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061