Gå direkt till innehåll
Kompis Sverige har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

Kompis Sverige har beviljats 90-konto

Kompis Sverige skapar möten mellan nya och etablerade svenskar. Nu tilldelas föreningen 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

– Att låta människor mötas är ett kraftfullt och enkelt verktyg för integration, säger Natassia Fry, medgrundare av Kompis Sverige.

Över 8000 nya och etablerade svenskar har blivit kompisar genom Kompis Sverige. Genom att låta människor mötas har den ideella föreningen, som grundades 2013, arbetat för att minska klyftan mellan dem som precis kommit till Sverige och dem som är etablerade i landet sedan länge.

– Vi har inte löst hela integrationspusslet. Men vi ser att de individer som deltar utvecklar positiva relationer, utbyter erfarenheter, upprättar en känsla av tillhörighet och förbättrar sitt språk. Den sista punkten gäller framför allt nya svenskar, men på de andra områdena ser vi de här effekterna på båda grupperna. Social integration är en tvåvägsprocess, säger styrelseledamoten Natassia Fry, som grundade Kompis Sverige tillsammans med Pegah Afsharian.

Vetenskaplig utvärdering

Förutom kompismatchningar mellan två individer eller två familjer arbetar Kompis Sverige även med sociala aktiviteter inom till exempel kultur och idrott, samt med workshops i skolor, digitala språkcaféer och matlagningsträffar.

Resultaten mäts sedan genom självskattning och kommer från och med hösten att utvärderas vetenskapligt.

90-konto naturligt steg

Svensk Insamlingskontroll har nu tilldelat Kompis Sverige 90-konto. Att ställa sig under den externa kontroll som ett 90-konto innebär kändes som ett naturligt nästa steg för föreningen, menar Natassia Fry.

– I takt med att vi har vuxit som organisation har vi velat visa att vi har en struktur och ett arbetssätt som givare kan känna sig trygga med. Med ett 90-konto hoppas vi kunna vända oss till fler företag, engagera deras anställda och utforska nya möjligheter till samarbeten, säger Natassia Fry.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Vid den senaste sammanställningen skänkte privatpersoner 8,6 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls statistik finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.se

För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                     lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Kategorier


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har över 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer med 90-konto. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Kontakter

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige