Gå direkt till innehåll
Öppen Gemenskap har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

Öppen Gemenskap har beviljats 90-konto

Öppet hus, kvinnojour, akutboende och stöd till unga med frihetsberövade föräldrar. Öppen Gemenskap i Umeå arbetar brett för att hjälpa människor i utsatta livssituationer. Nu beviljas föreningen 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Den idéburna, kristna föreningen Öppen Gemenskap har i Umeå med omnejd arbetat med människor i utsatta situationer sedan 1972. Öppet hus med frukost och lunch, en kvinnojour med skyddat boende, ett akutboende med åtta sängplatser, samt en riktad insats för att stötta barn och unga vars föräldrar eller anhöriga är frihetsberövade. Detta är några av de insatser som ingår i Öppen Gemenskaps verksamhet.

– Vi är 15 anställda och ett stort antal volontärer som arbetar inom föreningen. Vi får hela tiden signaler om att hemlöshet är ett svårt problem i landet. Vi vet också att det finns ett fortsatt stort problem för våldsutsatta kvinnor. I flera av de här frågorna arbetar vi tillsammans med kommunen för att skapa en ökad trygghet och nå ut till utsatta människor oavsett trosriktning, säger Kerstin Lundmark, vice styrelseordförande i Öppen Gemenskap.

Insamlingar från församlingar

Föreningen ingår i paraplyorganisationen Hela Människan, som sedan länge bedriver sin insamling via ett 90-konto.

– Att Öppen Gemenskap nu har beviljats ett eget 90-konto ökar trovärdigheten och visar man är godkänd och kontrolleras. Just nu jobbar vi också på att bli en del av Sveriges Stadsmissioner. För att bli medlemmar där krävs det att vi är beviljade 90-konto. Vår insamling sker dels genom kollekter som de 17 församlingar som är föreningens huvudmän samlar in samt med hjälp av hemsida och sociala medier. Att vi nu är godkända av Svensk Insamlingskontroll gör också att vi känner en ökad professionalitet i vår egen verksamhet, säger Kerstin Lundmark.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Vid den senaste sammanställningen skänkte svenska folket 7,8 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Ny statistik över insamling kommer i mitten av juni att publiceras på www.insamlingskontroll.seFör frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                                        lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Kontakter

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige