Gå direkt till innehåll
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES har beviljats 90-konto

I över 30 år har den ideella organisationen Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES stöttat närstående till personer som har tagit sitt liv. Nu har förbundet beviljats ett 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

– Det är det bästa kvittot vi kan ge givarna och ett bevis på att deras gåvor går till rätt saker. I och med detta ges vi också en otrolig chans att växa, säger Björn Eklund, kommunikatör och insamlingsansvarig på SPES.

SPES bildades 1987 av Maryan Fasth som saknade en förening för personer som har en närstående som har tagit sitt liv. Idag är SPES en rikstäckande, ideell organisation med 1400 medlemmar. De erbjuder bland annat stöd och hjälp till efterlevande, så kallat kamratstöd, där en drabbad stöttar en annan i samma situation. Det finns också möjlighet att delta i samtalsgrupper och få kontakt via en telefonjour. Runt om i landet, där det inte finns fysiska grupper etablerade, erbjuds även digitala stödgrupper via exempelvis Facebook. Björn Eklund kom till SPES som stödsökande 2015, och arbetar nu som kommunikatör och insamlingsansvarig på förbundet. Han är mycket glad över att de nu har beviljats ett 90-konto eftersom det öppnar upp för fler möjligheter och kan låta dem hjälpa fler.

– Vi har tidigare främst finansierats med statliga bidrag, av till exempel Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, men nu vill vi nå ut bredare och rikta oss mer mot privatpersoner, stiftelser och företag. Pandemin har påverkat oss väldigt mycket och vi har fått skala bort delar av verksamheten. Inte minst våra stödhelger för unga vuxna. Med en stadigare finansiering hoppas jag att vi ska kunna återuppta dessa och även rikta dem till fler grupper, säger Björn Eklund.

Tio berörda vid varje självmord

Att öka sin synlighet och nå ut bredare är enligt Björn Eklund ett måste för att föreningen ska kunna växa i den takt som de önskar. Därför vill de nu bland annat satsa ännu mer på marknadsföring och göra sig synligare i debatten kring suicid. Dessutom vill de kunna erbjuda ännu bättre utbildning till stödpersoner. För att i framtiden kunna finnas som stöd till alla som önskar, ser Björn Eklund ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll som ett viktigt steg.

– Man brukar säga att ungefär tio personer blir direkt berörda av ett suicid. Varje år sker omkring 1 500 självmord i Sverige – det är 15 000 personer om året som behöver stöd. Det är vår största långsiktiga utmaning, vi måste växa för att fler ska kunna få stöd, men vi behöver kunna växa med kvalitet. Med ett 90-konto kommer vi att kunna bredda insamlingen och få möjlighet att samla in ännu mer medel som är en förutsättning för verksamheten, säger Björn Eklund och fortsätter:

– Vi är otroligt glada över att nu ha blivit beviljade 90-kontot, och jag vill tacka dem för allt stöd som vi har fått längs vägen. Nu ser jag framför mig en otroligt viktig verksamhet som bara kommer att växa, avslutar Björn Eklund.

Svensk Insamlingskontroll följer upp att insamlade pengar används på rätt sätt

Varje år ska organisationer med 90-konto skicka in sina räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll som följer upp att de insamlade pengarna går till rätt saker. Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent får gå till kostnader för insamling och administration. En årsredovisning ska upprättas som ska granskas av en auktoriserad revisor. I förvaltningsberättelsen ska det tydligt beskrivas hur organisationen har arbetat med sitt ändamål, vilka resultat som har uppnåtts och vilken effekt de har haft.

Läs mer på www.insamlingskontroll.seFör frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                     lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har över 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer med 90-konto. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Presskontakt

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige