Gå direkt till innehåll
RUM – Riksförbundet Unga Musikanter har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

RUM – Riksförbundet Unga Musikanter har beviljats 90-konto

Organisationen RUM – Riksförbundet Unga Musikanter startades 1978 med syftet att främja barn och ungas musikintresse. Över 40 år senare har förbundet 33 000 medlemmar och 300 lokalföreningar runt om i landet. Nu har RUM beviljats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

– Det känns magiskt och ger verkligen en trovärdighetsstämpel som kommer att hjälpa oss att nå ut betydligt bredare, säger Hanna Hult Rosén, Generalsekreterare RUM.

RUM är en ideell ungdomsorganisation vars ändamål är att med musiken som verktyg stimulera barn och ungas kulturella samt sociala utveckling. I över 40 år har förbundet verkat för barns kreativa skapande och musicerande genom att bland annat organisera musikverksamhet och olika kulturupplevelser. Till exempel har de RUM:s Blåslandslag som åker på turné varje sommar, där unga som vill spela i orkester på hög nivå har chans att delta. Dessutom erbjuder de över 100 olika kurser runt om i landet och arrangerar Sveriges största musikfestival för barn och unga. De 33 000 medlemmarna finns i de över 300 olika lokalföreningarna som kan bestå av alltifrån en liten ensemble eller dansgrupp med några få personer till en elevförening med över 1000 medlemmar. Tidigare har RUM arbetat mot stiftelser för att samla in medel och sökt olika typer av bidrag, men vill nu fokusera på allmänheten. För att kunna nå en bredare publik och växla upp insamlingen ansökte förbundet därför om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

– Vi har under åren märkt att folk gärna vill ge bidrag till oss och har också fått förfrågan med jämna mellanrum om vi har 90-konto. För ett par år sedan bestämde vi oss för att det var dags och började då processen med att söka, och nu har vi fått det beviljat. Det känns verkligen fantastiskt, säger Hanna Hult Rosén.

Vill tillgängliggöra musiken

Förutom att erbjuda kurser och musikfestival bedriver RUM även påverkans- och informationsarbete rörande barn och ungas musicerande genom olika initiativ med både myndigheter och andra organisationer. Dessutom strävar man efter att vara en röst för jämlikt musicerande. Det viktigaste ändamålet är däremot att tillgängliggöra musik och skapa olika plattformar där barn och unga kan mötas och musicera, och därmed vara ett initiativ som i förlängningen är bra för Sveriges demokrati.

– RUM är en demokratiskola för barn och unga med fokus på deras intresse. Om man brinner för musik och söker ett tydligt sammanhang är det ofta oss man vänder sig till. Vi strävar naturligtvis efter att få in fler i föreningslivet och hoppas att denna nystart med 90-konto ska ge oss en rejäl skjuts. Nu finns det ett tydligt kvitto på att insamlingen går till rätt ändamål och att det är fler än vi som tycker att RUM:s arbete är värdefullt, avslutar Hanna Hult Rosén.

Svensk Insamlingskontroll följer upp att insamlade pengar används på rätt sätt

Varje år ska organisationer med 90-konto skicka in sina räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll som följer upp att de insamlade pengarna går till rätt saker. Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent får gå till kostnader för insamling och administration. En årsredovisning ska upprättas som ska granskas av en auktoriserad revisor. I förvaltningsberättelsen ska det tydligt beskrivas hur organisationen har arbetat med sitt ändamål, vilka resultat som har uppnåtts och vilken effekt de har haft.

Läs mer på www.insamlingskontroll.se


För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                                    lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Kategorier


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har över 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer med 90-konto. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Presskontakt

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige