Gå direkt till innehåll
Så stärker Solvattens Insamlingsstiftelse kvinnans ställning i utsatta länder genom rent och varmt vatten

Pressmeddelande -

Så stärker Solvattens Insamlingsstiftelse kvinnans ställning i utsatta länder genom rent och varmt vatten

I femton år har företaget Solvatten kämpat för att nå världens utsatta med sin innovativa lösning för rening och upphettning av vatten. Under resans gång har företagets grundare kunnat konstatera att rent och varmt vatten inte bara förbättrar människors hälsa – det stärker även kvinnors ställning i patriarkala samhällen. Nu öppnar Solvattens Insamlingsstiftelse ett 90-konto för att nå fler.

Varje år dör över tre miljoner människor till följd av sjukdomar som orsakas av förorenat vatten och bristande hygien. De flesta är barn under fem år. Att ändra på det, och samtidigt bidra till att stärka kvinnans ställning, var anledningen att Solvattens Insamlingsstiftelse grundades 2013. Sedan dess har över en halv miljon människor i 40 länder nåtts av Solvattens innovativa produkt för vattenrening. Produkten är utformad som en vattendunk som kan öppnas som en bok och kan rena 10 liter vatten åt gången – helt utan kemiska tillsatser, elektricitet eller avancerade filter. I stället används UV-ljuset och värmen från solens strålar för att desinficera och värma upp vattnet som sedan kan användas till matlagningen, hygien eller andra ändamål.

– Utöver att kunna erbjuda drickbart vatten till de som har svårt att få tillgång till det frigör Solvatten väldigt mycket tid för de som annars behöver tillbringa sina dagar med att rena och värma vatten över spisar som eldas med ved eller kol. Eftersom detta nästan alltid kvinnornas uppgift i patriarkala samhällen bidrar Solvatten till den kvinnliga frigörelsen och stärker kvinnornas ställning, säger Petra Wadström, grundare av Solvatten, och fortsätter:

– Vi har märkt hur många ser sin Solvatten som lite av en familjeklenod att vara stolt över. Så även det bidrar till att stärka kvinnornas ställning – eftersom vi medvetet fokuserar på kvinnor med små barn.

Vill göra större projekt

Produkten Solvatten riktar sig främst till familjer som lever utanför det offentliga elnätet i utvecklingsländer där tillgång till rent vatten och infrastruktur är begränsad. Många av projekten återfinns i utsatta delar av Afrika och har hittills främst finansierats genom olika samarbetspartners. För några år sedan kunde Solvatten Insamlingsstiftelse exempelvis nå över 19 000 familjer i ett flyktingläger i norra Kenya efter att en annan insamlingsstiftelse hade valt att bidra med ekonomiska medel. Nu öppnar Solvatten ett 90-konto för att nå fler människor från allmänheten som vill bidra, samtidigt som stiftelsen får större kontroll över sin ekonomi och kan ta sig an mer omfattande projekt.

– Vi har noterat hur intresset från allmänheten har vuxit under senare år. Det är nog delvis kopplat till att hållbarhetsfrågor har hamnat högt på agendan; genom att rena och värma vatten med Solvatten används ju inte andra, mer miljöförstörande, uppvärmningsmetoder. Det engagemanget vill vi ta vara på, säger Petra Wadström innan hon avslutar:

– Genom ett 90-konto hoppas vi att vi kan öka möjligheten att få in medel till våra projekt genom att vända oss till allmänheten. Vi önskar att fler ska engagera sig så att vi kan göra större projekt och förbättra livet för fler kvinnor och barn.

Svensk Insamlingskontroll följer upp att insamlade pengar används på rätt sätt

Varje år ska organisationer med 90-konto skicka in sina räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll som följer upp att de insamlade pengarna går till rätt saker. Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent får gå till kostnader för insamling och administration. En årsredovisning ska upprättas som ska granskas av en auktoriserad revisor. I förvaltningsberättelsen ska det tydligt beskrivas hur organisationen har arbetat med sitt ändamål, vilka resultat som har uppnåtts och vilken effekt de har haft.

Läs mer på www.insamlingskontroll.se


För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                    lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Regioner


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har över 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer med 90-konto. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Kontakter

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 80 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige