Gå direkt till innehåll
Wikimedia Sverige har beviljats 90-konto

Pressmeddelande -

Wikimedia Sverige har beviljats 90-konto

Wikimedia Sverige, en ideell förening som stödjer Wikipedia och fri kunskap, tilldelas 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. Genom att nå fler givare vill Wikimedia Sverige samla medel för att bland annat kunna öka bredden av skribenter till det digitala uppslagsverket.

Wikipedia är en av världens mest besökta webbplatser. Dess genomslag och trovärdighet har ökat stadigt genom åren. Bakom uppslagsverket, samt en rad andra digitala kunskapstjänster, finns Wikimedia Foundation. Dess svenska stödförening heter Wikimedia Sverige och arbetar bland annat med driften av den svenska versionen av Wikipedia, samt med att knyta till sig fler skribenter och organisationer.

– Bland det viktigaste för oss just nu är att öka bredden bland de volontärer som skriver för Wikipedia. Totalt har vi cirka 250 000 aktiva skribenter på Wikipedia. Omkring 80-90 procent av dem är män. Det är en allvarlig snedfördelning och ett jättestort problem. Vi arbetar också för att få med fler institutioner, som universitet, myndigheter och museer för att få dem att bidra med kunskap, säger John Andersson, verksamhetschef för Wikimedia Sverige.

Smarta givare kollar 90-konto

Den största delen av Wikimedia Sveriges medel kommer från Wikimedia Foundation. För att kunna öka insamlingen och nå ut bredare bland både privatpersoner och företag har Wikimedia Sverige ansökt om 90-konto, något som Svensk Insamlingskontroll nu har beviljat.

– Vi behöver berätta mer aktivt om vår verksamhet och visa upp vilken stor och positiv effekt fri kunskap har på vårt samhälle. Med 90-konto ökar vi vår trovärdighet bland potentiella givare. Vi har under hela processen fått hjälp av kansliet hos Svensk Insamlingskontroll för att kunna anpassa oss till deras krav. Nu kan vi visa att vi har en bra process och att pengarna går dit de ska. Vill man vara en smart givare kollar man först om det finns ett 90-konto. Och det har vi nu, säger John Andersson.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Vid den senaste sammanställningen skänkte svenska folket 7,7 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls nya statistik finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.se

För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61                                                       lh@insamlingskontroll.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsorganisationer. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Presskontakt

Lena Hörnblad

Lena Hörnblad

Presskontakt Kanslichef 08-7838061

Välkommen till Svensk Insamlingskontroll!

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har mer än 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv.

Svensk Insamlingskontroll
Box 55961
102 16 Stockholm
Sverige