Pressmeddelande -

Nytt avtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen efter medling

Svensk Scenkonst och Unionen enades igår efter medling om ett nytt avtal. Parterna har inte kunnat enas om nivån på individgarantin och en ytterligare löneökning om 0,2 % utöver ”märket” i industrin. Det nya avtalet innebär löneökningar om 2,6 % under 12 månader, en individgaranti på 308 kr. samt ytterligare fokus på arbetsgivarens löpande ansvar för kompetensförsörjning.

Avtalsförhandlingarna mellan Svensk Scenkonst och Unionen låste sig för en tid sedan, då det blev uppenbart att parterna stod alltför långt ifrån varandra i frågor rörande nivån på individgarantin och ett yrkande om en ytterligare löneökning om 0,2 procent utöver det märke som tidigare satts av industrin, och som sedan fastställts i Svensk Scenkonsts avtal med Teaterförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund och Svenska Musikerförbundet. Bakgrunden till de extra 0,2 procent som yrkats är att Unionen har fått igenom detta krav på många andra områden inom industrin. Medlare kallades in under förra veckan och parterna enades igår torsdag om ett nytt avtal.

Det avtal som nu träffats inom ramen för medling innebär löneökningar uppgående till 2,6 procent under 12 månader (1 januari 2012-31 december 2012), och med en individgaranti om 308 kr. Parterna har även enats om att ytterligare fokusera på kompetensförsörjning, genom att betona arbetsgivarens löpande ansvar för dessa frågor. Detta understryks också av att parterna nu förutsätter att de anställda ska omfattas av kompetensutvecklingsinsatser under sammantaget minst två dagar per år.

– Vi ser mycket positivt på att parterna har enats i denna fråga. Kompetensförsörjning är en viktig fråga för oss som arbetsgivare, vilket vi tydliggör genom dessa skrivningar. Att analysera verksamhetens behov och utifrån detta systematiskt få möjlighet att arbeta med ökad kompetensutveckling är något som vi värdesätter i och med att kraven på våra verksamheter förändras i allt snabbare takt, säger Ulrika Holmgaard, VD, Svensk Scenkonst.

För mer information kontakta:
Ulrika Holmgaard, VD tel 070-108 57 57
Henrik Stålspets, tf förhandlingschef tel 070-848 32 82

Ämnen

  • Kulturpolitik

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstbranschen. Vi representerar drygt 100 företag och organisationer verksamma inom teater, dans och musik. Våra medlemsorganisationer innefatar verksamheter i såväl statlig, regional, kommunal som privat regi. De anslutna organisationerna har cirka 6000 personer anställda. Vårt uppdrag är att ge våra medlemmar optimala förutsättningar att utveckla en scenkonst för alla.

Presskontakt

Annika af Trolle

Presskontakt Kommunikationschef 070-420 27 75